הסתלקות מצוואה

הסתלקות מצוואהתמוהים ככל שיהיו המושגים של הסתלקות מצוואה, הסתלקות מירושה או הסתלקות מעיזבון, ניתן להיתקל במצבים בהם היורש מעוניין להסתלק מהצוואה, ולוותר על חלקו מסיבותיו האישיות ככל שתהיינה.

סעיף 6 לחוק הירושה קובע האם יורש שהסתלק מן הירושה יכול לקבל תמורה בגין הסתלקותו מן העיזבון? התשובה היא כן.

משרדה של אריאלה רוזנטל סודרי בעל ניסיון עשיר של מעל 20 שנה בתחום הרחב של צוואות וירושות וישמח לסייע ולייעץ.

לפרטים נוספים אנא צרו עמנו קשר
בטלפון 04-866-8665, ונשמח לעמוד לשירותכם.
או השאירו פרטים באתר. מענה מובטח בתוך 24 שעות.

סעיף 6 לחוק הירושה קובע:

 • " א) לאחר מות המוריש וכל עוד לא חולק העיזבון רשאי יורש, בהודעה בכתב לרשם לענייני ירושה, או לבית המשפט כאשר העניין הועבר אליו לפי סעיף 67א, להסתלק מחלקו בעיזבון, כולו או מקצתו או ממנה שהוא זכאי לה על פי צוואה, כולה או מקצתה.
 • ב) מי שהסתלק מחלקו בעיזבון, רואים אותו במידה שהסתלק כאילו לא היה יורש מלכתחילה; אין הסתלקות לטובת אדם אחר, אלא לטובת בן-זוגו, ילדו או אחיו של המוריש.
 • ג) הסתלקות של קטין ושל מי שהוכרז פסול-דין טעונה אישור בית המשפט.
 • ד) הסתלקות על תנאי – בטלה.
 • ה) בחוק זה, "רשם לענייני ירושה" – כמשמעותו בסעיף 65א."

יורש יכול לוותר על חלקו בירושה לטובת יתר היורשים שהינם קרוביו של המוריש בלבד (בן זוגו, ילדיו או אחיו). המונח המשפטי לוויתור שכזה מכונה הסתלקות מהעיזבון. היורש יכול להסתלק מן הירושה החל ממועד פטירת המוריש וכל עוד עדיין לא חולק עיזבון המנוח.

הסתלקות מירושה – הסיבות להסתלקות מירושה

הסיבות להסתלקות מירושה נובעות ממניעים אישיים שונים, להלן מספר דוגמאות:

 1. המקרה הכי נפוץ זאת הסתלקות לטובת הורה שנותר בחיים כאשר ההורה שהלך לעולמו לא הותיר אחריו צוואה ובמקרה זה קובע החוק, כי ההורה שנותר בחיים יורש מחצית מרכושו והיתרה מתחלקת בין ילדי המנוח.
 2. הרצון לתרום ולהקל על רווחת שאר היורשים הנמנים בצוואה, שמצבם הכלכלי לא טוב, למשל הסתלקות מירושה לטובת אח הנתון בקשיים כלכליים, ועל ידי הסתלקות מהעיזבון החלק היחסי של המסתלק יתווסף לחלקם של שאר היורשים, ובניהם האח.
 3. דוגמא נוספת היא העובדה שלא כל ירושה היא בהכרח נכס טהור, ויכולה להיות בכלל מחויבות. דירה שהתקבלה בירושה מחייבת לעיתים את יורשה במס. מדובר בסכום כסף לא מבוטל, שלעיתים אין באפשרותו של היורש להשיגו.
 4. מלבד מס, יכולות להיות חובות שרובצות על הנכס, ושאין היורש מעוניין לשאתן, וכאן טובה הסתלקותו מהירושה, מאשר הישארותו בה.

לפרטים נוספים אנא צרו עמנו קשר בטלפון 04-866-8665, ונשמח לעמוד לשירותכם.
או השאירו פרטים באתר. מענה מובטח בתוך 24 שעות.

תצהיר הסתלקות מעיזבון

תצהיר הסתלקות מעיזבון המוכר גם כתצהיר הסתלקות מצו ירושה הינו מסמך משפטי הממוען לרשם לענייני ירושה, בו היורש מצהיר כי הינו מעוניין לבצע הסתלקות מעיזבון, היינו לוותר על חלקו המלא או החלק היחסי שלו בירושה.

בתצהיר זה יש לציין לטובת מי חלה ההסתלקות (בן זוגו, ילדיו או אחיו בלבד). את תצהיר ההסתלקות מעיזבון יש למלא בנוכחות עורך דין, שיאמת את תוכן התצהיר. לא ניתן לבצע הסתלקות מירושה בעל פה וללא תצהיר הסתלקות מעיזבון.

סוגי הסתלקויות מעיזבון

ניתן לחלק את המושג הסתלקות מירושה לשלושה סוגים עיקריים:

 1. הסתלקות כללית – זוהי הסתלקות מלאה ומוחלטת של היורש מצו קיום ירושה המציבה את היורש בסטטוס שלכאורה מלכתחילה לא היה יורש.
 2. הסתלקות חלקית – זוהי הסתלקות יחסית מהצוואה, בה היורש מוותר על חלקו היחסי בצוואה בשיעור באחוזים.
 3. הסתלקות ספציפית – זוהי הסתלקות מיחידות ספציפיות של נכסים, למשל הסתלקות מירושה של דירה או רכב, או איגרת חוב ספציפית.

וכאן באה לידי ביטוי ההבחנה בין ירושה על פי דין ובין ירושה על פי צוואה:

בירושה על פי דין אין היורש יכול להסתלק "הסתלקות ספציפית", דהיינו, מנכסים ספציפיים הנתונים לרשותו מתוקף צו קיום צוואה, אלא יוכל להסתלק רק על פי "הסתלקות כללית" או "הסתלקות חלקית", כלומר או הסתלקות כללית ומוחלטת או הסתלקות יחסית לפי שיעור אחוזי מחלקו הנתונים לרשותו מתוקף צו הירושה.

לעומת זאת, כאשר מדובר בירושה על פי צוואה, באפשרותו של היורש להסתלק מנכסים ספציפיים הנתונים לרשותו מתוקף צו קיום צוואה.

הסתלקות מירושה לאחר מתן צו ירושה

האם ניתן להסתלק מירושה לאחר מתן צו ירושה? התשובה היא "כן". במקרה שהיורש מעוניין לבצע הסתלקות מירושה לאחר מתן צו ירושה או צו קיום צוואה יהיה צורך לבצע תיקון צו ירושה או צו קיום צוואה, ורק לאחר מכן יוכל היורש להסתלק מהירושה.

הודעת הסתלקות היורש הינה בכתב בלבד באמצעות תצהיר הסתלקות מעיזבון המאומת על ידי עורך דין צוואות.

הודעת ההסתלקות הינה מוחלטת ואין להתנות אותה בתנאי מסוים. כמו כן הינה בלתי הפיכה, דהיינו, עם הגשת ההודעה לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט לא ניתן לחזור עוד מן ההודעה והמודיע לא נכלל עוד בין יורשיו של המנוח.

האם יורש שהסתלק מן הירושה יכול לקבל תמורה בגין הסתלקותו מן העיזבון? התשובה היא כן.

לפרטים נוספים אנא צרו עמנו קשר בטלפון 04-866-8665, ונשמח לעמוד לשירותכם.
או השאירו פרטים באתר. מענה מובטח בתוך 24 שעות.