עורך דין צוואות

מחפש עורך דין צוואות?
משרדינו בעל ותק של 20 שנה בייעוץ וייצוג משפטי בענייני צוואות בפני הרשם לענייני ירושה ובתי משפט.

לשירותי עורך דין צוואות ונוטריון, ולייעוץ וייצוג משפטי השאירו פרטים באתר או פנו אלינו בטל 04-866-8665. מענה מובטח בתוך 24 שעות.

המשרד פועל משנת 2000 ובעל ניסיון רב בתחום, התמחויות עיקריות של המשרד בענייני צוואות: עורך דין צוואות, עריכת צוואה, צוואות הדדיות, צו קיום צוואה, התנגדות לצוואה וניהול עיזבון. לשירותי עורך דין צוואות ולייעוץ משפטי

איזה סוגי צוואות קיימים?

  • צוואה בכתב יד

ניתן לכתוב צוואה בכתב יד, לעניין הדין על המצווה לכתוב את הצוואה בכתב ידו בלבד ויש להוסיף לצוואה תאריך וחתימה.

  • צוואה בעדים

צוואה בעדים הינה צוואה מודפסת, אשר חתמו עליה 2 עדים שהמצווה הצהיר בפניהם שזו צוואתו, על העדים לחתום בצוואה כי הם מאשרים שהמצווה הצהיר בפניהם כי זו צוואתו האחרונה. הצוואה לא חייבת להיכתב על ידי המצווה בעצמו.

  • צוואה בפני רשות

צוואה בפני רשות הינה צוואה בה המצווה מצהיר בעל פה או בכתב על צוואתו בפני שופט או רשם בית המשפט או רשם לענייני ירושה או נוטריון או חבר בית דין רבני.

  • צוואה בעל-פה / צוואת שכיב מרע

במקרה שאדם רואה עצמו עומד לפני מותה, הן ממחלה קשה או מסיבות אחרות יכול אדם להשמיע את צוואתו בפני 2 עדים. את דברי הצוואה, תאריך קיום הצוואה וחתימת העדים יש להפקיד אצל רשם הצוואות. במקרה בו המצווה לא נפטר והסכנה בה היה המצווה מצוי בה חלפה, בתוך 30 יום מיום הצוואה (שבע"פ) הצוואה לא תהיה תקפה.

חשוב להדגיש כי בישראל חוק הירושה קיים כך שגם אם אדם לא כתב צוואה רכושו יחולק עפ"י דין בין בת זוגתו לבין ילדיו (למעט המיטלטלין ורכבו של המנוח שעוברים לרשות בת זוגתו. אדם שלא היה נשוי, זכות הירושה של ה-"ידועה בציבור" זהה לזה של זוג נשוי.
אדם שלא הותיר אחריו ילדים, מתחלק רכושו בין בת זוגתו להוריו.

אם הוריו של המנוח אינם בחיים, יחולק רכושו כך שאחיו יקבלו שליש ובת זוגתו תקבל שני שליש.

במקרה שאדם לא הותיר אחריו ילדים, הורים או אחים, כל רכושו עובר לידי בת זוגתו, ובמקרה שלא הותיר אחריו בת זוג או ילדים, רכושו מתחלק בין הוריו ואחיו.

כאשר לא הותיר אחריו הורים רכושו מתחלק בין אחיו.

אדם שלא הותיר אחריו ילדים, בת זוג, הורים ואחים, מתחלק רכושו בין הורי הוריו לצאצאיהם.

התוכן במאמר זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. התוכן מתייחס לשני המינים.
המונחים המתוארים נכתבו בקצרה לצורך הבנה בסיסית ואינם מתארים את מלוא הדין אלה את עיקר הדין לפי ראות הכותב, ובכל מקרה מומלץ להתייעץ עם עורך דין צוואות.

לשירותי עורך דין צוואות ולייעוץ משפטי פנו אלינו

בטלפון 04-866-8665

או השאירו פרטים באתר. מענה מובטח בתוך 24 שעות.


מונחים שונים בצוואות
:

מהי צוואה?

צוואה היא הצהרה בכתב או בעל פה שבה מפרט אדם מה הוא מצווה לעשות עם רכושו לאחר  מותו. על מנת שצוואה תהיה מסמך משפטי קביל יש צורך, במקרה שמדובר בצוואה שלא נערכה בכתב יד של המצווה, ב-2 עדים. בנוסף כתיבה הצוואה חייבת להיכתב מרצונו החופשי של המצווה, צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית – בטלה.

צו קיום צוואה

לאחר שהרשם לענייני ירושה ו/או בית הדין הדתי מאשר את התוקף המשפטי של הצוואה, הוא מעניק ליורשים או לכל אדם שמעוניין בכך, צו קיום צוואה. טרם קבלת צו קיום הצוואה יש לפרסם הודעה בדבר הבקשה לקיום הצוואה. ההודעה מתפרסמת בעיתונות על פי החוק.

פסילת צוואה

בכל מקום שיש חשש שמא לא מולאו כל התנאים הקיימים בחוק, כגון שהצוואה תכתב מרצונו החופשי של המצווה ושלא יהיו עליו השפעות, או כאשר מי מהנהנים לקח חלק פעיל בכתיבת הצוואה, או כאשר אדם אינו כשיר לכתיבת צוואה (אלו רק המקרים הנפוצים) יש אפשרות להגיש התנגדות לצו קיום הצוואה שבו מבקש מי שמתנגד לבטל את הצוואה. במקרה שמוגשת התנגדות לצוואה עובר התיק לבית המשפט לענייני משפחה, אשר בוחן באם קיים צדק בהגשת ההתנגדות.

ביטול צוואה

ביטול צוואה הוא הליך שבו המצווה משנה את דעתו וnבקש לבטל את הצוואה. ניתן לעשות הליך זה על ידי כתיבת צוואה חדשה. המצווה גם יכול להשמיד את הצוואה אותה כתב וחזקה בזאת שאינו מעוניין בצוואה הישנה.

עריכת צוואה – מי יכול לערוך צוואה

כל אדם מעל גיל 18 יכול לערוך צוואה. הצוואה היא הצהרה של אדם מה הוא מבקש לעשות  עם רכושו לאחר מותו, ככל שהנכסים מורכבים יותר ויש חשש יותר גדול להתנגדויות מטעם גורמים כאלה ואחרים (דוגמאות קלאסיות – ידועה בציבור, פיצול ירושה, זוג שנשוי פעם שנייה, גרוש / גרושה ועוד) יש צורך בפירוט הצוואה, עיקרי הצוואה: יורשים, חלוקה של הנכסים ותנאים אם המצווה מבקש, יכול אדם לערוך את צוואתו בעצמו ואף בכתב יד אך מומלץ לעשות זאת אצל עורך דין צוואות שמתמחה בתחום.

התנגדות לצוואה

ראה פסילת צוואה

עריכת צוואות

צוואה באה לבטל את חלוקת רכושו של אדם על פי דין ומחלקת את רכושו על פי האמור בצוואתו. במיוחד חשוב לערוך צוואה, כאשר אדם מעדיף יורש אחד על פני אחר או כאשר אדם מעוניין להוריש נכס ליורש שאינו קרוב משפחתו או לחלק את עזבונו עפ"י האמור בצוואה ליורשיו. במקרים כאלה ואחרים עלולים להיווצר בעיות משפטיות בחלוקת הירושה ולכן מומלץ לערוך את הצוואה אצל עורך דין צוואת (או בפני עורך דין שהינו נוטריון ) שמתמחה בתחום ובכך להבטיח (ככל שניתן) את קיום צו הצוואה.

תכנון צוואה

כל אדם מתכנן את צוואתו לפי רצונו, אך מעבר לתכנון חילוק הרכוש חשוב לתכנן את הירושה כך שמימושה לא יגרור חיובי מס גבוהים ושהתנאים המופיעים בירושה ( אם יש כאלה) יתממשו. בתכנון נכון מראש ניתן למנוע הסכמי חלוקה בין יורשים לאחר מותו של המוריש.

הגנה על צוואה

הגנה על צוואה כשמה כן היא, הגנה על צוואה מפני אובדן של הצוואה או התנגדות עתידית של הצואה.

ע"מ למנוע אובדן של הצוואה ניתן להפקיד את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה ובנוסף ביצוע כל הפעולות הנדרשות על פי הדין על מנת לוודא כי לא תהיה התנגדות לצו קיום צוואה. במקרה בו מוגשת התנגדות יידרש עורך הצוואה (נוטריון או עורך הדין לרוב ) להידרש לעדות ולהוכיח את אימות הצוואה על פי החוק ואת רצון המוריש.

הפקדת צוואה

מי שעשה צוואה בכתב יד או צוואה בעדים, יכול להפקיד את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה וזאת על פי תקנות רשם הירושה. צוואה זו תישמר אצל רשם הירושה עד יום מותו של המצווה ותהיה ראיה לכך שהמצווה עשה את הצוואה לכל המאוחר ביום הפקדת הצוואה. לעניין ביטול צוואה יצויין, כי המצווה יכול לבקש למשוך את הצוואה בכל זמן שיחפוץ.

פסול עדים

קטין ומי שאינו כשיר לעמוד לדין לא יכול לשמש כעד לענייני צוואה וכן לא יכול לערוך צוואה.

חופש לצוות

התחייבות לעשות צוואה או לשנות צוואה או לבטל צוואה או צוואה אשר שוללת מהמצווה לבטלה או לשנותה כל אלו מבטלים את הצוואה.

צוואה סתומה

כאשר לא ניתן לקבוע בבירור את האדם היורש או את הירושה הצוואה בטלה.

צוואה בלתי חוקית

צוואה אשר ביצועה אינה חוקי או שתוכנה אינה מוסרי  או בלתי אפשרי, במקרה זה הצוואה בטלה.

זהו תמצית החוק לעניין צוואות, ויש עוד הרבה מה לכתוב בנושא בעניין "ביטול מקצת צוואה", "יורש במקום יורש" , "יורש אחר יורש", "טעות סופר", "הסתלקות היורש" ועוד.

אנו תמצתנו עבורכם את החוק/הביטויים החשובים ביותר על מנת להבין במקצת את חוק הירושה וצורתן של צוואות, ובכל מקרה מומלץ להתייעץ עם עורך דין לפני ביצוע פעולה זו או אחרת.

לשירותי עורך דין צוואות ולייעוץ משפטי פנו אלינו

בטלפון 04-8668665 ונשמח לעזור.

________________________________________

יובהר כי האמור במאמר אינו מהווה ייעוץ משפטי פרטני ומקצועי, לא נועד להחליפו, ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם, באשר כל מקרה ונסיבותיו. ייתכן ובמידע חלו השמטות ו/או טעויות. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד.