דרישת תום הלב בהליך של פשיטת רגל

השאלה העיקרית העומדת בפני בית המשפט,

כאשר הוא דן בבקשת חייב להכריזו פושט רגל, היא האם נהג החייב בתום לב.

מי פונה להליך של פשיטת רגל ומדוע:

לזוכים השונים יש אינטרס משותף לכינוס נכסי החייב וחלוקתם בין הנושים בדרך הזולה, המהירה היעילה והשווה ביותר.

לחייב שאינו מסוגל לשלם את חובותיו יש אינטרס לפתוח דף חדש בחייו על ידי קבלת הפטר מן החובות. גם אם נכסיו מועטים ואינם מספיקים כדי להשביע את כל הנושים. אולם, מתן הפטר מותנה בכך שהחייב נוהג בתום לב והתנהגותו מאפשרת מתן ההפטר.

כאשר מגיע לפתחו של בית המשפט דיון בנושא: האם פשיטת הרגל נעשתה בתום לב, מומלץ להיעזר בעורך דין המתמחה בחדלות פירעון ושיקום כלכלי, שימו לב, שוכנע בית המשפט כי בקשה לצו לפתיחת הליכים הוגשה בחוסר תום לב, רשאי הוא לחייב את מגיש הבקשה, בהוצאות משפט או בכפל הוצאות משפט, בהוצאות לטובת אוצר המדינה או בשתיהן.
לפרטים נוספים נשמח לעמוד לשירותכם, תוכלו לפנות אלינו לטלפון 04-8668665 מענה אנושי בתוך 24 שעות, או למלא את טופס צור קשר באתר ונחזור אליכם בהקדם.

סעיף 15 לחוק חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 בא להחליף את סעיף 18 ה' לפקודת פשיטת הרגל וקובע:

שוכנע בית המשפט כי בקשה לצו לפתיחת הליכים הוגשה בחוסר תום לב, רשאי הוא לחייב את מגיש הבקשה, במסגרת פסיקת ההוצאות, בהוצאות משפט או בכפל הוצאות משפט, בהוצאות לטובת אוצר המדינה או בשתיהן.

אז מה הם פעולות שבוצעו על ידי החייב קרי היחיד בחוסר תום לב?

סעיף 163 לחוק מתייחס לתום הלב של החייב ומאפשר להרחיב את צו מעבר לשלוש שנים באם נמצא, כי החייב עשה אחד מאלו:

 • נהג בחוסר תום לב, במטרה לנצל לרעה את ההליכים;
 • לא שיתף פעולה עם הנאמן או הממונה;
 • הפר את ההגבלות שהוטלו עליו באופן שהיה עלול לפגוע בהליך חדלות הפירעון;
  עוד יראו בכך מעשה שהוא בחוסר תום לב באם לחייב חוב מסוג של אחד מאלה:
 • החוב נוצר מהתחייבות או מהתקשרות בעסקה בהיקף משמעותי שביצע החייב בעת שידע או שהיה עליו לדעת כי יש סיכוי גבוה שלא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו;
 • החוב נוצר מהזנחה חמורה בניהול ענייניו הכלכליים של היחיד, שנעשתה בחוסר תום לב;
 • מקורו של החוב הוא פיצוי אותו עמור החייב לשלם לפי סעיף 77 לחוק העונשין;
  יש להדגיש כי גם מעשים אלו מהווים חוסר תום לב:
 • העדפת נושה אחד על פני נושים אחרים,
 • העלמת נכסים מקופת הנשייה
 • הברחת נכסים;
 • ניתן לגבי היחיד צו לפתיחת הליכים אחר בשבע השנים שקדמו לתחילת הליכי חדלות הפירעון.

גם במסגרת ההליך מתבצעת בדיקת תום הלב וכך בהתאם לסעיף 183 לחוק חדלת פרעון ניתן לבטל את צו לפתיחת הליכים בשל התנהלות חסרת תום לב של היחיד שהפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי וכי בשל כך נפגע באופן מהותי ניהולם התקין של הליכי חדלות הפירעון.

השאלה העיקרית שעמדה בעבר בפני בית המשפט, כאשר הוא דן בבקשת חייב להכריזו פושט רגל, היא האם נהג החייב בתום לב בעת יצירת חובותיו, עובר להליכי פשיטת הרגל ובמהלכם.
בהעדר תום לב, אין החייב זכאי לחסות בצל המטריה של החוק.

ראה לעניין זה את פסק דינה של כב' השופטת דיאנה סלע פשר 105/04 ג' נח אביגדור נ' הכונס הרשמי אשר אושר בערעור ע"י ביהמ"ש העליון בתיק עא 7113/06 אביגדור ג'נח נ' כונס הנכסים הרשמי.

דרישת תום הלב הינו תנאי מהותי להישאר בהליך של פשיטת רגל וכיום חדלת הפרעון ולבסוף יציאתו של החייב מהליכים אלה וקבלת הפטר.

"תום הלב נדרש הן באשר לשלב יצירת החובות והן באשר למהלך פשיטת הרגל, ובהיותו יסוד מהותי, כאמור, יש להקפיד על יישומו הנאות.

בית המשפט בוחן אם סיכויי החייב למתן צו הפטר קלושים, הרי שאין מקום לתת צו כינוס, וממילא אין מקום להכריז על החייב כפושט רגל.

בכל מקרה, יש לשקול את האלמנט של תום הלב של החייב, ואם יתברר כי החייב ניצל לרעה את הליכי פשיטת הרגל, יש מקום לבטל את צו הכינוס ובמידה ועדיין לא הוכרז פושט רגל, לא יכריז עליו בית המשפט ויבטל את ההליכים. אם הוכרז החייב פושט רגל – גם אז ניתן לבטל את הכרזתו מחמת חוסר תום לב.

יש לבחון האם התנהגות החייב עובר להליכי פשיטת הרגל ובמהלכם מצדיקה להעניק לו את הגנת הפקודה ולהכריזו כפושט רגל, אם לאו.

האם הליך של הסדר נושים שהיה בעבר בסעיף 19א לקפודה הוא פיתרון גם לפי החוק הקיים?

במידה וחייב לא פעל בתום לב לא חסומה בפניו הדרך והחייב יכול לפעול בהתאם למנגנון הקובע פתרון שמאפשר לחייב להגיש הצעת הסדר ולהגיע להסדר עם נושיו, מבלי שיידרש להגיש בקשה לפשיטת רגל/ חדלת פרעון ומבלי להיכנס לשיקולי תום הלב. כך מורה הסעיף 185:

(א) אין במתן צו לפתיחת הליכים לגבי יחיד כדי לגרוע מאפשרות היחיד להגיש הצעה להסדר חוב לפי הוראות חלק י': הסדר חוב שלא במסגרת צו לפתיחת הליכים.
(ב) עם אישור הסדר חוב לפי הוראות חלק י': הסדר חוב שלא במסגרת צו לפתיחת הליכים, יבוטל הצו לפתיחת הליכים שניתן לגבי היחיד; אין בביטול הצו כדי לפגוע בתוקפם של מכירה, העברה, תשלום או פעולה משפטית אחרת שנעשו כדין לפני הביטול.

אציין, כי יש להתייעץ עם עו"ד המתמחה בתחום טרם הגשת בקשה לפשיטת רגל או בקשה אחרת על מנת לשקול האם מדובר בהליך המתאים לחייב ואם לא באיזה הליך יש לפעול וכן על מנת לשקול את תוצאות קבלה או דחייה של הבקשה.

משרד עורכי דין אריאלה רוזנטל סודרי מספק ליווי וייעוץ משפטי בנושא פשיטות רגל הוצאה לפועל וחובות. משרד עורך דין בחיפה ממוקם ברחוב כיאט 3 ומספק שירותי כינוס נכסים בחיפה והסביבה. לפרטים נוספים פנו אלינו בטלפון 04-866-8665 ונשמח לעזור.


יובהר כי האמור במאמר אינו מהווה ייעוץ משפטי פרטני ומקצועי, לא נועד להחליפו, ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם, באשר כל מקרה ונסיבותיו. ייתכן ובמידע חלו השמטות ו/או טעויות. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד.