חדלות פירעון ושיקום כלכלי

החוק החדש, חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, מביא תקווה גדולה לצאת תוך פרק זמן קצר מן החובות ולחזור לשגרת החיים.

משרדינו בעל וותק של מעל 20 שנה בהליכי הוצאה לפועל ופשיטת רגל, חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

נשמח לעמוד לשירותכם, תוכלו לפנות אלינו בטלפון 04-8668665 מענה אנושי בתוך 24 שעות.

חדלות פירעון ושיקום כלכלי

סוף סוף יש תקווה לחייבים רבים לפתוח דף חדש בחייהם בפרק זמן קצר יחסית אשר תביא גם תועלת לנושים.

הליכי חדלות פירעון, פשיטת רגל, עם כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018.

בשנת 2013 נכנסה רפורמה חדשה אשר הסדירה את הליך פשיטת הרגל, ובכך (כבר אז) יצרו מנגנון שבסיומו יכל החייב לחזור לשגרת חייו, ובתנאי שיפרע את חובותיו ויעמוד בתוכנית פירעון החוב עליה הוחלט. לחוק החדש (2018), חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, הוכנסו חלקים רבים מן הרפורמה וכן פסיקות שניתנו בשנים האחרונות.

החוק החדש מטרתו להסדיר מהר ככל האפשר את חובותיו של החייב, זאת תוך החזר מקסימלי של חובות החייב לנושים וככל שמתאפשר לחייב, על מנת שהאחרון יוכל לחזור לשגרת החיים.

המדינה בעצם יצרה מצב של WinWin, בעבר אנשים שהכריזו על פשיטת רגל, היו משותקים כלכלית במשך תקופה ארוכה, דבר אשר גרם נזק ביכולתם להחזיר את החוב מצד אחד, ובצד השני אנשים אלו הפכו למובטלים סדרתיים. בחוק החדש נוצר מנגנון שהחייב, משולב במרקם החיים, כמעט באופן מיידי ועל אף ההכרזה בחדלות פירעון.

על מי חל החוק החדש?

החוק החדש חל על אנשים פרטיים ותאגידים, אשר נמצאים במצב של חדלות פירעון, דהיינו, אותו אדם או תאגיד אינו יכול לשלם את חובותינו (במועדם), ובמצב זה הוא נחשב כ "חדל פירעון".

ההליך החדש בפשיטת רגל ?

החוק החדש מגדיר כי יחיד,  שיש לו חובות שנמוכים מ- 150,000 ₪ יגיש בקשה לפתיחת הליכים ולשיקום כלכלי ללשכת ההוצאה לפועל ששם מתנהלים מרבית תיקיו ומתקיים הליך זה ומי שידון בבקשתו הינו ראש ההוצאה לפועל. יש לשים לב שהבקשה מוגשת אף היא לממונה ולאחר הגשתה מועברת ללשכת ההוצאה לפועל המתאימה.

כאשר סכום החובות של יחיד עולה על 150,000 ₪ תוגש הבקשה לממונה (לשעבר כונס הנכסים) והערכאה שתדון בבקשה הינה בית המשפט השלום (בעבר בית המשפט המחוזי).

הערה חשובה: החוק בסעיף 104 (א.1) מגדיר מי יכול להגיש את בקשת היחיד לממונה. על פי רוב ידוע כי מי שנמצא במצב של חדלות פירעון יכול להגיש בקשה, אך שימו לב, גם מי שהגשת הבקשה תסייע בידו כדי למנוע את חדלות הפירעון יכול להגיש בקשה לממונה. בכך יוצרים מצב שמספקים לחייב אפשרות שיקום בטרם ימצא במצב של חדלות פירעון.

בדיון הראשון המתקיים בחלוף השנה בפני הערכאה שדנה היא אמורה לאשר תוכנית כלכלית לשיקום כלכלי של החייב שגובשה במשך שנה.

במסגרת הדיון תאושר התוכנית שבמסגרתה יידרש החייב לפרוע במשך 36 חודשים את חובותיו ולעמוד בתוכנית פירעון החוב עליה הוחלט עד לתום התקופה שנקצבה לו. במקרים חריגים ניתן להאריך את התקופה.

באם החייב יעמוד בהסדר עליו הוחלט ואותו אישרה הערכאה שדנה בנושא, יינתן לחייב בתום התקופה ועמידתו במלוא התשלומים הפטר מחובותיו.

עם מתן צו לפתיחת הליכים שניתן על ידי הממונה (בעבר כונס הנכסים) ימונה לחייב נאמן, אשר יהיה אחראי על ביצוע פעולות שונות

א. הכרת מצבו הכלכלי של החייב בנושא רכושו, הכנסותיו, הכנסות התא המשפחתי שלו וצרכיו היום יומיים.

ב. על החייב לפרוש בפני הנאמן את המידע הנדרש וכן עומדים לרשות הנאמן מקורות מידע נוספים. בתקופה זאת מאתר הנאמן את כל רכוש החייב וכל הכנסותיו מכל מקור והכל כדי לאמוד את כל יכולת פירעון החובות לנושים.

החקירה כוללת גם איתור רכוש שהחייב העביר טרם כניסתו להליך לצד שלישי כולל איתור ירושות וויתור על ירושות באם נעשו.

ג. טרם שמתקיים הדיון בבקשה, מרכז הנאמן את כל תביעות החוב המוגשות על ידי הנושים השונים לממונה, מקבל מידע נוסף ומכריע לאחר שמקבל הסברים אודות החובות על ידי החייב.

ד. לבסוף מתגבשת בעזרת הנאמן והממונה תכנית לחייב, אשר תוביל למתן צו לשיקום כלכלי לצורך פירעון חובותיו על סמך רכושו והכנסותיו והתחייבות עתידית לעמוד בהסדר שיושג. עד אשר החייב לא מגייס את הסכום עליו הוחלט ממשיך החייב לעמוד בתשלומים חודשיים לקופת הממונה לפרק זמן מוגדר עד לפירעון הסכום, קרי למשך 36 חודשים כפי שנקבע בחוק.

יובהר כי הליך זה דורש שיתוף פעולה מלא מצד החייב וחובת תום לב לגלות מידע מלא אודות רכושו והכנסותיו. הליך זה אמור להוביל את החייב בפרק זמן קצוב וקצר לקבלת הפטר מחובותיו, למעט מחובות שלא ניתן לקבל בגינם הפטר.

יש לכם שאלות בנושא קבלת הפטר, והדרכים המהירות ביותר לקבלת הפטר ויציאתכם מהחובות, פנו אלינו בטלפון 04-866-8665 מענה אנושי בתוך 24 שעות.

חייב שלא פועל בתום לב ומסתיר רכוש, צפוי כי ינקטו כנגדו הליכים על ידי הנאמן, בית המשפט והממונה.

מאמר זה מהווה סקירה קצרה ביותר של החוק (בעל 86 עמודים), לקריאת החוק המלא לחץ כאן.

מעוניין בהגשת בקשה לשיקום כלכלי ולפירעון חובות בתוך זמן קצר, זה הזמן להיוועץ עם עורך דין מקצועי ומנוסה, העוסק בדיני פשיטת רגל, הוצאה לפועל, שיקום והפטר מעל 20 שנה, כדי להתאים עבורכם את ההליך המתאים ביותר.

משרד עורכי דין אריאלה רוזנטל סודרי – ייעוץ משפטי בנושא פשיטות רגל הוצאה לפועל וחובות. שירותי כינוס נכסים בחיפה, בצפון ובמרכז, כתובתנו הראשית ברחוב כיאט 3 בחיפה.
לפרטים נוספים פנו אלינו בטלפון 04-866-8665 מענה אנושי בתוך 24 שעות.

לקריאת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי לחץ כאן


יובהר כי האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי פרטני ומקצועי, לא נועד להחליפו, ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם, באשר כל מקרה ונסיבותיו. ייתכן ובמידע חלו השמטות ו/או טעויות. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד.