צו קיום צוואה, צו ירושה

צו קיום צוואה, צו ירושהצו קיום צוואה, צו ירושה הינו צו המקנה לצוואה של אדם שנפטר, דהיינו המנוח, תוקף משפטי מחייב, והוא ניתן על ידי הרשם לענייני ירושה או על ידי בית הדין הרבני.

משרדה של אריאלה רוזנטל סודרי בעל ניסיון עשיר בתחום הרחב של צוואות וירושות וישמח לסייע ולייעץ.

לפרטים נוספים אנא צרו עמנו קשר
בטלפון 04-866-8665, ונשמח לעמוד לשירותכם.
או השאירו פרטים באתר. מענה מובטח בתוך 24 שעות.

בדיקת צו קיום צוואה

הליך בדיקת צו קיום צוואה מתבצע על ידי הרשם לענייני ירושה. לאחר קבלתו את כלל המסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשה לצו קיום צוואה, הכוללים מקור ושלושה העתקים (או עותק מכוון) + תשלומי האגרות, יבצע הרשם לענייני ירושה בדיקת צו קיום צוואה, הכולל בדיקה של מסמכים חסרים או פרטים חסרים וכדומה.

לאחר שהבקשה נמצאה עומדת בדרישות, יפרסם הרשם לענייני ירושה הודעה בעיתונות לצורך מתן אפשרות התנגדות לצו קיום צוואה, כאמור בסעיף 67 לחוק הירושה, ותקנות הירושה 17-18. אם לאחר המועד שנקבע להתנגדות לא התקבלה התנגדות כאמור, יעניק הרשם לענייני ירושה אישור ומתן תוקף משפטי לצו קיום צוואה.

מה ההבדל בין בקשה לצו קיום צוואה לבקשה לצו ירושה?

למעשה, מדובר בבקשות כמעט זהות, כאשר ההבחנה היא ב-האם המנוח הותיר אחריו צוואה או לאו. כאשר המנוח הותיר אחריו צוואה יש צורך להגיש בקשה להוצאת צו קיום צוואה. בהיעדר צוואה יש צורך להגיש בקשה להוצאת צו ירושה ללא צוואה.

מי רשאי להגיש בקשה לצו קיום צוואה

הגשת בקשה לצו קיום צוואה מתאפשרת לכל אדם המעוניין במתן צו קיום צוואה, כמובן היורשים המוזכרים לדוגמא בן זוג, ילדים או אח שנותר בחיים. כמו כן גם נושים שהמנוח היה חייב להם כסף זכאים להגשת הבקשה.

צו קיום צוואה – מחיר

הוצאת צו קיום צוואה מלווה בעלות הכרוכה בתשלום של שני שוברי אגרות – אגרת פתיחת תיק – שעלותה כיום מסתכמת ב-496 ₪, או ב-422 ₪, כאשר מבצעים הגשת בקשה לצו ירושה מקוון, ואגרה נוספת המכונה אגרת פרסום בעיתון, שעלותה כיום מסתכמת ב-130 ₪ (סכום עלות האגרות משתנה מעת לעת).

לפרטים נוספים אנא צרו עמנו קשר בטלפון 04-866-8665, ונשמח לעמוד לשירותכם.
או השאירו פרטים באתר. מענה מובטח בתוך 24 שעות.

צו קיום צוואה מקוון

בעידן הדיגיטלי, כאשר הכל מתייעל והופך להיות מקוון, הגדיל משרד המשפטים לעשות בכך שאיפשר הגשת צו קיום צוואה מקוון. הגשת בקשה לצו קיום צוואה מקוון אפשרית כאשר המנוח הותיר אחריו צוואה, ובהתקיים אחד מהתנאים הבאים:

 1. הצוואה המקורית בידי המבקש.
 2. הצוואה המקורית תופקד בהמשך אצל הרשם לענייני ירושה.
 3. בידי המבקש העתק של הצוואה המאושר על ידי בית המשפט לענייני משפחה שראוי לשמש כהוכחה לקיום צוואה.

בכל מקרה, על מגיש הבקשה מקוונת לצו קיום צוואה באינטרנט לשלוח את הבקשה גם בדואר ישראל, או לחילופין להגיש פיזית למחוז הרלוונטי המטפל, על פי מקום מושבו האחרון של המנוח.

הליך זה מצריך עורך דין, אשר עורך ביחד עם מגיש הבקשה את התצהיר ומאשר את חתימתו.

איך מוציאים צו ירושה?

הוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה מתבצע במספר שלבים. בשלב הראשון יש להתחיל באיסוף המסמכים הנדרשים:

איזה מסמכים צריך להגיש עבור הוצאת צו קיום צוואה?

 • אישור תשלום על שני שוברי אגרות – אגרת פתיחת תיק, ואגרת פרסום בעיתון;
 • טופס בקשה לצו קיום צוואה – טופס זה חייב להיות מוגש כאשר הוא ממולא על ידי מבקש הצו וכאשר הוא חתום על ידו. החתימה אמורה להיות מאומתת על ידי עורך דין;
 • במידה והמבקש מיוצג על ידי עורך דין, יש להמציא ייפוי כוח מקורי או העתק נאמן למקור.
 • תעודת פטירה מקורית של המוריש (מוציאים דרך משרד הפנים);
 • צוואה מקורית – במקרים של היעדר צוואה מקורית ניתן להגיש את הבקשה בצירוף מסמך העתק ופירוט הסיבות בתצהיר מדוע לא מוגשת הצוואה המקורי. במקרים אלו עוברת הבקשה לאישורו של ביהמ"ש לענייני משפחה;
 • אישור בכתב המכיל את חתימות ידיהם של כלל היורשים המודעים להגשת הבקשה, או לחילופין, מסירת הודעות ליורשים באמצעות דואר רשום ואישור על משלוח ההודעה;
 • במידה ואחד מן היורשים מבקש להסתלק מחלקו בעיזבון, יש גם לצרף עפ"י החוק תצהירי הסתלקות מאומתים על ידי עורך דין.

איך מגישים בקשת צו קיום צוואה?

אופן הגשת בקשה לצו קיום צוואה מחייב את מבקשי הצו לצרף את כלל המסמכים המופיעים ברשימה את הצוואה המקורית יש להפקיד לרשם לענייני ירושה. את הבקשה למתן צו קיום צוואה ניתן להגיש לרשם לענייני ירושה שהינו חלק מהאפוטרופוס הכללי והפועל באזור מגוריו של המוריש/ המנוח.

אפשרות נוספת היא להגיש את הבקשה לבית הדין הרבני שהינו באזור מגוריו האחרון של המנוח.

ככלל, ניתן למצוא חמש לשכות שונות ברחבי הארץ של הרשם לענייני ירושה: תל אביב, ירושלים, נצרת, חיפה, באר שבע. בירור לגבי הלשכה הקרובה למקום מגוריכם של הרשם לענייני ירושה ניתן לבצע באמצעות אתר האינטרנט של משרד המשפטים אגף האפוטרופוס הכללי והרשם לענייני ירושה.

התנגדות לצוואה במעמד הוצאת צו קיום צוואה

מה קורה במקרים בהם קיימת התנגדות לקיום הצוואה?
לאחר שנערך פרסום בעיתונות, מעניק בא כח היועץ המשפטי לממשלה לבקשה שהוגשה אפשרות תגובה כגון התנגדות למתן צו קיום הצוואה, והיא יכולה לכלול את התגובות הבאות:

 • הודעה על כוונה שלא להתערב בהליכים;
 • הודעה על כוונה להתערב בהליכים (במקרים בהם בא כח היועץ המשפטי מבקש מבית המשפט לקיים דיון בבקשה ולכן אין ביכולתו של הרשם לאשר את הבקשה לקיום צוואה, לדוגמא באם הוגשה התנגדות;
 • דרישת פרטים (במקרים בהם בא כח היועץ המשפטי טרם אישר את הבקשה מכיוון שחסרים לטעמו פרטים בטפסי הבקשה שהוגשו).
 • דרישה למינוי מנהל עיזבון

במידה וקיימת התנגדות לבקשה לצו קיום צוואה, מעביר בא כח היועץ המשפטי באופן אוטומטי את הבקשה למתן צו לקיום צוואה לשמיעתה לבית המשפט לענייני משפחה שלו הסמכות לדון בעניינים אלו.

כך גם נעשה במידה וקיימת דרישה למינוי מנהל עיזבון, ובית המשפט לענייני משפחה ממנה מנהל עיזבון על מנת להוציא לפועל את הצוואה האחרונה של המנוח.

צו ירושה – חשבון בנק

לאחר פטירת המנוח, כל חשבונות הבנק של המנוח הופכים למוקפאים, וכמעט לא ניתן לבצע פעולות בחשבון הבנק של הנפטר. חשוב לציין עובדה שלא הרבה מודעים לה, שבן הזוג של המנוח רשאי להמשיך ולפעול בחשבון גם לאחר פטירת המנוח, במידה ובני הזוג חתמו על "סעיף אריכות ימים" המאפשר לנותר בחיים להמשיך ולפעול בחשבון.

צו קיום ירושה

לעיתים קרובות אנשים נוטים לבלבל בין המושגים צו קיום ירושה, צו קיום צוואה וצו ירושה. צו קיום ירושה אינו מושג משפטי קיים, אלא מושג שהומצא על ידי ההמון תוך ערבוב של המושגים המשפטיים צו קיום צוואה או צו ירושה, ועל כן השימוש במושג צו קיום ירושה מתייחס לצו קיום צוואה או לצו ירושה.

מה ההבדל בין צו קיום צוואה לצו ירושה?

ההבדל בין צו קיום צוואה לצו ירושה מונח בעובדה הבסיסית של קיומה של צוואה, או היעדר צוואה לאחר פטירתו של המנוח. באם המנוח הותיר אחריו צוואה, אזי מוגשת בקשה לצו קיום צוואה. בהיעדר צוואה מוגשת בקשה לצו ירושה.

רוצים לקבל עוד מידע בנוגע להגשת צו לקיום צוואה? זה הזמן להיוועץ עם עורך דין צוואות מקצועי ומנוסה, העוסק בדיני ירושה.

לפרטים נוספים אנא צרו עמנו קשר בטלפון 04-866-8665, ונשמח לעמוד לשירותכם.
או השאירו פרטים באתר. מענה מובטח בתוך 24 שעות.