בקשה לצו ירושה

בקשה לצו ירושה

משרד עורכי דין אריאלה רוזנטל סודרי מספק שירותי ייעוץ וליווי משפטי לצורך הגשת בקשה לצו ירושה, לפרטים נוספים צרו איתנו קשר

בטלפון 04-866-8665 או השאירו פרטים באתר. מענה מובטח בתוך 24 שעות. 

במקרים בהם המנוח לא הותיר אחריו צוואה המורה על חלוקת הונו ורכושו, יש צורך להגיש בקשה לצו ירושה. צו ירושה הינו צו משפטי (החלטה) מטעם הרשם לענייני ירושה, המסדיר מי הם יורשיו של המנוח, כאשר המנוח לא ערך צוואה. בכדי לקבל את הצו יש צורך להגיש בקשה לרשם לענייני ירושה או בבית דין רבני.

משרדה של אריאלה רוזנטל סודרי ישמח לסייע, לייעץ ולייצג אתכם בכל שלבי התהליך.

לפרטים התקשרו 04-866-8665

או השאירו פרטים באתר. מענה מובטח בתוך 24 שעות. 

ירושה ללא צוואה

ירושה ללא צוואה המכונה גם בשם ירושה על פי דין הינה מקרה המתאר את הצורך בחלוקת הרכוש לאחר פטירת המנוח, כאשר לא הותיר אחריו צוואה.

בניגוד לירושה על פי צוואה בה היורשים נדרשים להגיש בקשה לצו קיום צוואה, במקרה של ירושה ללא צוואה, היינו בהעדר צוואה, היורשים נדרשים להגיש בקשה לצו ירושה לאחד מבתי הדין הרבניים או לרשם לענייני ירושה על פי הסמכות המקומית השייכת למחוז של הנפטר, הנקבעת על פי מקום מושבו האחרון של הנפטר.

מי זכאי לבקש צו ירושה? כל מי שיורש עפ"י דין

בקשה לצו ירושה לחלוקת עזבונו של המנוח, יש להגיש כאשר המנוח לא הותיר צוואה או במקרה והצוואה שהותיר אינה חלה על מלוא רכושו, אלא רק על חלק מן הרכוש המוזכר בצוואה.

בהתאם לסעיף 13 א לתקנות הירושה, תשנ"ח-1998.

"בקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה תוגש לרשם לענייני ירושה שבאזור פעולתו היה מושבו האחרון של המוריש במותו. לא היה מקום מושבו של המוריש בארץ, תוגש הבקשה לרשם לענייני ירושה שבאזור פעולתו נמצאים נכסים מנכסי העיזבון ".

הבקשה לצו ירושה של המנוח תוגש לרשם לענייני ירושה בהתאם לאמור בתקנה 14 לתקנות הירושה, תשנ"ח-1998 ותכלול את המסמכים הבאים:

  • טופס 1 לפי תקנה 14 לתקנות הירושה
  • תצהיר המבקש
  • תעודת פטירה מקורית או העתק לנאמן למקור.
  • אישור על משלוח הודעה בדואר רשום ליורשים על פי דין או לחילופין אישור החתום בכתב על ידי היורשים, המציין כי ידוע להם על הגשת בקשה.
  • ייפוי כוח במידה והמבקש מיוצג על ידי עורך דין ירושה
  • קבלה מקורית על תשלום אגרה ואגרה לפרסום

את הבקשה לצו ירושה בצירוף המסמכים הנלווים יש להגיש בארבעה סטים מלאים: מקור + שלושה העתקים.

טיפ להגשת בקשה לצו ירושה

עפ"י סדר העדיפיות של הרשם לענייני ירושה, תינתן עדיפות עבור בקשות שתשלחנה בדואר רשום על פני בקשות המוגשות בעמדת קבלת קהל.

בהתאם לסעיף 67 לחוק הירושה וכן תקנות 17 ו- 18 לתקנות הירושה, יפרסם הרשם לענייני ירושה הודעה על הגשת בקשה לצו ירושה והגשת התנגדות לצוואה באם הוגשה.

עוד יפרסם הרשם לענייני ירושה הודעה בדבר הגשת הבקשה לצו ירושה בעיתון יומי וברשומות ויקבע זמן שלא יפחת משבועיים לצורך הגשת התנגדות לאמור בצו הירושה.

כל מי שרוצה להגיש התנגדות לצו ירושה יעשה זאת תוך המועד שנקבע. באם לא הוגשה כל התנגדות ולא הוחלט על העברת התיק לבית המשפט יעניק הרשם לענייני ירושה צו ירושה לבקשה שהוגשה בפניו.

בנוסף לפרסום עוברת הבקשה לצו ירושה לתגובת האפוטרופוס הכללי, אשר אמור לתת תגובה מטעמו לבקשה בתוך 45 ימים.

על ב"כ האפוטרופוס הכללי להחליט בתגובתו:

  • האם אינו מתנגד לבקשה ולכן אין בכוונתו להתערב בהליכים
  • האם יש צורך בהשלמת פרטים חסרים ומסמכים
  • האם יש צורך בקיום דיון ובמידה שכזו יועבר התיק לבית המשפט לענייני משפחה

צו ירושה מקוון

כיום ניתן להגיש בקשה לצו ירושה באופן מקוון על ידי כניסה לאתר האינטרנט של משרד המשפטים – האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי, ולמלא במקרים רבים בקשה לצו ירושה מקוון שמוגש ישירות לרשם לענייני ירושה במקום פטירת המנוח.

ראוי לציין, כי אך ורק קרובים מדרגה ראשונה יכולים להגיש בקשה לצו ירושה באופן מקוון, וזאת בסייג שאין הם אחיו או אחיותיו של המנוח.

הקרובים מדרגה ראשונה הזכאים להגיש צו ירושה באופן מקוון הנם – הוריו של המנוח, בני/בנות זוגו של המנוח וצאצאיו של המנוח. בכל יתר המקרים על יורשי המנוח להגיש בקשה לצו ירושה בדרך המקובלת בעזרתו של עורך דין ירושות.

בכל מקרה צריך להסתייע גם לצורך הגשת בקשה לצו ירושה באופן מקוון בעורך דין, אשר יעזור במילוי הפרטים הרבים אותם צריך למלא וכן ידאג לאימות חתימה של עורך דין וצירוף מסמכים נלווים, לכן גם במקרה כזה מומלץ לפנות למשרד עו"ד אריאלה רוזנטל סודרי לצורך אימות חתימה ובדיקת קיומם של המסמכים הנלווים הנחוצים לצורך הגשת מסמכים לרשם לענייני ירושה.

בקשה לצו ירושה כאשר קיים הסכם ממון

צוואה והסכם ממון הנם מסמכים משפטיים תקפים, וזאת בין אם מסמכים אלה נערכו על ידי עורך דין, כפי שאנו במשרד עורכי דין אריאלה רוזנטל סודרי ממליצים בתוקף, ובין אם מסמכים אלה נכתבו באופן עצמאי ונחתמו בנוכחות עדים ללא מעורבות עורך דין.

בעוד שהסכם ממון תפקידו להסדיר את חלוקת הרכוש בין החותמים בעודם בחיים ומשהחליטו לחלוק את רכושם, הרי שצוואה מיועדת לחלוקת הרכוש בין יורשיו של המנוח לאחר פטירתו.

בין שני מסמכים משפטיים אלה גוברת הצוואה על הסכם הממון, על פי כל הפסיקות. מאחר והצוואה מביאה אל פתחו של נציג החוק את משאלתו האחרונה והמוחלטת של המנוח ועל כן משהוגשה בקשה לצו ירושה וניתן צו קיום צוואה, הרי שהסכם הממון גם אם נחתם אחרי הצוואה בטל בפניו.

בקשה לצו ירושה כאשר יש צורך במינוי אפוטרופוס

במקרים מסוימים, האפוטרופוס הכללי מגיע לידי כלל החלטה, שעליו לתת הגנה למי מיורשיו החוקיים של המנוח כפי שצוינו בצוואה בשל היותו חסר ישע על פי הגדרת החוק, וזאת בשל קיומו של חשש סביר שזכויותיו של זה יפגעו בעת מימוש צו הירושה על פי צו קיום הצוואה. במקרים אלה ימנה האפוטרופוס הכללי נציג מטעמו לעמידה על זכויותיהם של הזקוקים להגנתו. אפוטרופוס זה ישמש כנציג היורשים בכל הליך מימוש הצואה.

משרד עורכי דין אריאלה רוזנטל סודרי מספק ייעוץ משפטי בנושא עורך דין ירושה, בקשה לצו ירושה, לכל שאלה תוכלו לפנות אלינו ונשמח לעזור בטלפון 04-866-8665 או השאירו פרטים באתר. מענה מובטח בתוך 24 שעות.

________________________________________

יובהר כי האמור במאמר אינו מהווה ייעוץ משפטי פרטני ומקצועי, לא נועד להחליפו, ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם, באשר כל מקרה ונסיבותיו. ייתכן ובמידע חלו השמטות ו/או טעויות. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד.