הסכם ממון

משרדה של עורכת הדין אריאלה רוזנטל סודרי מעניק ייעוץ ושירות משפטי בנושא הסכמי ממון, עריכת הסכם ממון לקראת החתמה כולל גישור בעת הצורך וליווי משפטי כאשר מתעורר הצורך לממש את הסכם הממון.

לעריכת הסכם ממון צרו עימנו קשר דרך צור קשר באתר או השאירו פרטים בטלפון 04-866-8665. מענה מובטח בתוך 24 שעות.

הסכם ממוןהסכם ממון הינו מסמך משפטי שתפקידו להבהיר ולהגדיר את מערכת היחסים הפיננסית והכספית של החותמים (בני הזוג).

ההסכם אמור להתייחס למכלול נכסיהם וממונם של החתומים ומתפקידו להוות עוגן משפטי והגנה על הממון בעת שינוי בסטטוס היחסים בין בני הזוג. הסכם זה מאפשר קביעת נקודות ייחוס כלכליות המתייחסות לעבר, להווה ולעתיד נכסיהם וממונם של שני בני הזוג. ההסכם יכול להגדיר נכסים וממון משותפים ונכסים וממון השייכים אך ורק לאחד מבני הזוג.

בעבר, יחסי הממון בין בני זוג היו נקבעים על ידי הסכמות שבעל פה ושטר כתובה, שנכתב, נערך ונחתם בעת החתונה על ידי הרב המחתן ולו השלכות ממוניות ותוקף משפטי מחייב על פי דין תורה והחוק הישראלי. מטרתה של מסמך זה הנקרא כתובה להניח יסודות ברורים הן לקיומו של הקשר והן למשמעויות הכלכליות הנגזרות מפירוקו של הקשר.

הסכמי ממון שנכתבו ונחתמו ומשמשים להסדרתם החוקית של יחסי הממון בין בני הזוג בחייהם המשותפים או לעת פרידתם, כוח משמעותי ואפילו כוח יתר גובר מאשר מעניק החוק.

בשנת 1973 נכנס לספר החוקים הישראלי "חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג – 1973", אשר חל על בני זוג נשואים בלבד. לחוק 19 סעיפים ותתי סעיפים.

בחוק זה מפורטים מכלול הנושאים הקשורים ליחסי הממון בין בני זוג, והוא חוקק בעקבות שינויים שעברו על החברה והמשמעויות החוקיות הנגזרות מכך. החוק מתעדכן מדי כמה שנים.

עבור בני זוג הנחשבים כידועים בציבור חלה חזקת השיתוף לכן חשוב שבני הזוג יסדירו את ממונם בהסכם יחסי ממון, לאי ביצוע הסכם ממון עבור בני זוג הידועים בציבור עלולות לצוץ השלכות מרחיקות לכת.

ניתן לשלב בהסכם מגוון רחב של נושאים הקשורים בחיים המשותפים של בני זוג ולהם משמעויות כספיות, כלכליות אשר מושפעות מחוקים ותקנות בתחומי דיני אישות, דינים אזרחיים, דיני מקרקעין ודיני מיסוי וכלכלה.

עורך דין המספק שירותי נוטריון יעגן את הסכם הממון בהליך שיפוטי אשר יעניק למסמך תוקף כלפי רשויות החוק לזוגות שאינם נשואים או עתידם להינשא.

כריתת הסכם ממון, שנערך במקצועיות על ידי עורך דין בעל ניסיון בתחום, כחלק משמעותי בהליך מיסוד הקשר בין בני הזוג, מהווה נדבך בעל השפעה ארוכת טווח על עיצובה, ביסוסה וקיומה של מערכת יחסים בריאה וארוכת שנים בין בני הזוג החתומים עליה.

ההסכם מסיר מדרכם של בני הזוג אבני נגף כלכליות עתידיות אפשריות (לעתים נסתרות), ובכך מאפשר להם לבנות, לקיים ולממש את מערכת היחסים מתוך הבנה ושותפות מלאה.

ההסכם מניח את היסודות גם למצב בו השותפות ביניהם לא שורדת את אותות הזמן. הסכם הממון מאפשר לבני הזוג להיכנס למסלול היפרדות מתוך הבנה מרבית וצמצום מראש של חילוקי דעות משפטיים אפשריים המתעוררים באופן טבעי בכל תהליכי פרידה בעלי משמעותיות פיננסיות.

כיום מקובל להכין הסכם ממון במספר מצבים אשר לרוב קשורים בחיי זוגיות ונישואין ואולם ראוי לזכור שמטרותיו של הסכם הממון אינן רק הגנה על נכסיו הכספיים של צד זה או אחר והסדרתם, אלה גם לשמש חוצץ ולהגן על מי מבני הזוג מפני תביעות עתידיות הנוגעות לנכסיו וחובותיו של בן הזוג האחר.

לדוגמא: כאשר כנגד מי מבני הזוג, מוגשת תביעה כספית הקשורה לנכסיו שאינם משותפים. הסכם הממון מונע מלתבוע את בן הזוג שאינו בעל הנכס. וכך ההסכם מהווה/משמש להגנת הצד שאינו בעליו של הנכס על פי ההסכם, אך אין להתעלם מכך שיש להוכיח את קיומו של ההסכם בפני צד ג' המבקש להיפרע.

נהוג לערוך הסכם ממון בעיקר במצבים הבאים:

הסכם ממון לפני הנישואין

עורך דין בעל הסמכה לספק שירותי נוטריון יכול לערוך הסכם ממון לפני הנישואין ולהעניק לו תוקף משפטי ובלבד שההסכם נחתם מתוך רצון כנה ובהסכמת שני הצדדים.

מקובל לערוך כיום הסכם זה במקרים רבים הן של נישואין ראשוניים ויותר במקרים של נישואין שניים כהסכם נלווה לכתובה המסורתית.

כאמור זהו הסכם המעניק לשני בני הזוג ביטחון בהגדרת מערכת היחסים הכלכלית ביניהם הן בהווה והן בעתיד ומאפשר לכל צד לשמור על מעמדו הכלכלי אתו הגיע אל מערכת היחסים ולצד זאת הגנה על בן הזוג מהשלכות ממוניות שליליות הנובעות מנכסיו של האחר.

סעיף 2 תיקון 3 1995
תת סעיף ג' – בהסכם ממון שנכרת לפני הנישואין או בשעת עריכתם, יכול אימות רושם הנישואין לבוא במקום אישור בית המשפט או בית הדין.
תת סעיף ג'1 – הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין יכול שיאומת בידי נוטריון לפי חוק הנוטריונים, תשל"ו-1973, ובלבד שהנוטריון נוכח שבני הזוג הניצבים בפניו עשו את ההסכם בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ותוצאותיו.

במקרה זה אין צורך בהגעת הצדדים לבית המשפט לענייני משפחה כדי לאשר את הסכמותיהם והם רשאים לפנות לנוטריון שיערוך להם וכן יאשר להם את הסכמותיהם.

הסכם ממון לאחר הנישואין

לעתים לאחר טקס הנישואין מבקשים בני זוג להעניק תוקף משפטי למערכת היחסים הפיננסית בניהם, ולהבהיר את עתיד החלוקה הפיננסית במקרה של שינוי סטטוס היחסים בין בני הזוג. ההסכם נובע מתוך חשש של אחד מבני הזוג והרצון של בן הזוג השני להעניק לראשון ערובות משפטיות במקרה של פרידה.

הסכם זה הינו זהה להסכם ממון שלפני הנישואין, אולם הסכם יחסי ממון זה, יכנס לתוקף רק לאחר קבלת אישור מבית המשפט או בית דין דתי. ככלל נדרשת התייצבות בפני בית המשפט של שני הצדדים.

סעיף 2 תיקון 3 1995
תת סעיף ב' – האישור לא יינתן אלא לאחר שנוכח בית המשפט או בית הדין, שבני הזוג עשו את ההסכם או את השינוי בהסכמה חפשית ובהבינם את משמעותו ואת תוצאותיו.

הסכם חיים משותפים – הסכם לבני זוג אשר חיים יחד ואינם נשואים – ידועים בציבור.

הסכם זוגיות הינו הסכם ממון לכל דבר ועניין. הסכם זה בא להסדיר את מערכת היחסים הכלכלית והפיננסית בין בני הזוג, אשר חיים ביחד מבלי שתהיה להם כל כוונה להינשא. על משטר הידועים בציבור חלה חזקת השיתוף באם הם לא עורכים הסכם ממון בניהם, במילים פשוטות, על מנת שבן הזוג לא יוכל לתבוע זכויות ברכושו של האחר, תפקידו של הסכם הממון להסדיר זאת.

המקרים הבולטים ביותר הינם במקרה שבו נפרדים בני הזוג וללא הסכם ממון יכול בן זוג אחד לתבוע זכויות ברכושו של האחר גם אם זה לא היה פרי חייהם המשותפים.

מקרה בולט נוסף הינו כאשר אחד מבני הזוג הולך לעולמו ועל אף שהשאיר צוואה המעניקה את כל עזבונו לילידיו מנישואיו הקודמים הרי שחזקת השיתוף יכולה לגבור על הצוואה בהיעדר הסכם ממון תקף המסדיר את חלוקת רכושו של הנפטר.

ניתן לאשר הסכמים בין בני זוג ידועים בציבור בפני נוטריון על מנת לחסוך לבני הזוג את הפנייה לבית המשפט.

משרד עורכי דין אריאלה רוזנטל סודרי מעניק ייעוץ ושירות משפטי בנושא הסכמי ממון, עריכת הסכם ממון לקראת החתמה כולל גישור וכן אישורים נוטריונים לכל סוגי ההסכם.

כמו כן מעניק המשרד בעת הצורך ליווי משפטי כאשר מתעורר הצורך לממש את הסכם הממון.

לעריכת הסכם ממון צרו עימנו קשר דרך צור קשר באתר או השאירו פרטים בטלפון 04-866-8665.
מענה מובטח בתוך 24 שעות.