צו עיכוב יציאה מהארץ

צו עיכוב יציאה

רוצים לבדוק אם יש לכם צו עיכוב יציאה מהארץ, בירורים ניתן לעשות ברשות האוכלוסין וההגירה – משרד הפנים 3450*

שעות הפעילות של רשות האוכלוסין וההגירה- משרד הפנים הן בימים א-ה, בין השעות 08:00-16:30.

יש להמתין למענה אנושי, ולאחר מספר שאלות מזהות תינתן התשובה האם קיים נגד החייב צו עיכוב יציאה מהארץ.

משרד עורכי דין אריאלה רוזנטל סודרי מספק אך ורק טיפול משפטי במציאת פתרונות לאנשים עם חובות המעוניינים להסיר את צו העיכוב העומד נגדם, לבירורים נא להתקשר לרשות האוכלוסין וההגירה בטלפון 3450*, לייצוג משפטי פנו אלינו.

משרד עורכי דין אריאלה רוזנטל סודרי מספק ייעוץ וליווי משפטי בנושא צו עיכוב יציאה מהארץ. אם הוצא נגדכם צו עיכוב יציאה מהארץ, משרדנו ישמח לעמוד לשירותכם, ולהעניק לכם שירות סיוע משפטי. תוכלו לפנות אלינו בטלפון 04-866-8665, או להשאיר פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות.

צו עיכוב יציאה מהארץ ניתן בדרך כלל ע"י רשות שיפוטית מוסמכת, כלפי מי שיש חשש שיציאתו את הארץ, תגרום למצב בו לא יהיה ניתן להגיע למיצוי ההליך החוקי כלפיו.

הגעתם לשדה התעופה ובמשטרת הגבולות לא נתנה לכם לעזוב את ישראל, מדוע? מה עליכם לעשות? מי שנתקל בצו עיכוב יציאה מהארץ שהוטל כנגדו ומעוניין לבטלו, מומלץ כי יפנה לעורך דין מתחום ההוצאה לפועל שיסייע בתהליך היציאה מהארץ וגם בתהליך היציאה מהחובות.

משרד עו"ד אריאלה רוזנטל סודרי מתמחה במתן מענה למצבים בהם יש צורך במימושו או הסרתו של צו עיכוב יציאה מהארץ גם כאשר זה הוצא כלפיכם ללא ידיעתכם. המשרד מתמחה בכל דיני ההוצאה לפועל, כינוס הנכסים, ופשיטות הרגל. אנו נסייע לכם להיערך ולהגיע להסדר חובות או הגשת בקשה להפטר, על מנת שנוכל להגיש התנגדות ולהסיר את הצו שהוצא נגדכם ללא ידיעתכם.

לייעוץ משפטי או לשאלות בנושא צו עיכוב יציאה מהארץ תוכלו לפנות אלינו בטלפון 04-866-8665, או להשאיר פרטים בטופס או צור קשר ונחזור אליכם תוך 24 שעות

אם הנכם נמצאים בהליכים משפטיים וחוששים שבעל חובכם עלול לברוח מהארץ פנו אלינו ונסייע לכם למממש את זכותכם למנוע ממנו לעזוב את הארץ ולברוח מאימת הדין פנו אלינו ומשרד עו"ד אריאלה רוזנטל סודרי יבדוק עבורכם האם ניתן להגיש בקשה לצו עיכוב יציאה מהארץ כנגד בעל חובכם.

מהו צו עיכוב יציאה מהארץ?

צו זה האוסר על אדם לנוע באופן חופשי ולצאת ממדינת ישראל למדינה אחרת. צו זה יכול להיות מוטל על חייב במסגרת הליכי ההוצאה לפועל שננקטים כנגדו או מוטל על אדם במסגרת הליכי גירושין בבית הדין הרבני או בביהמ"ש לענייני משפחה.

בעניין צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד חייבים, קובע סעיף 14 ל‏חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967‏ כדלקמן : "14(א) היה לראש ההוצאה לפועל יסוד להניח שהחייב עומד לצאת את הארץ בלי לפרוע את החוב או להבטיח את פירעונו, רשאי הוא לצוות על עיכוב יציאתו מן הארץ ועל הפקדת דרכונו או תעודת המסע שלו". גם בית המשפט העליון קבע בעניין הטלת צו עיכוב יציאה מן הארץ בבג"צ 3914/92 לאה לב נ' בית הדין הרבני האזורי כי:

"ניתן לעכב יציאתו של בעל דין מישראל אם קיים חשש כן ורציני כי יציאתו של בעל דין תסכל או תכשיל את ההליך השיפוטי או תביא למניעת ביצועו של פסק הדין."

עיכוב יציאה מהארץ של אדם הינו מעשה הפוגע בזכות יסוד של אדם לנוע באופן חופשי ממקום למקום ולכן על רשם ההוצאה לפועל לבדוק האם הצו אינו מהווה אמצעי חיוני להבטחת פירעון החוב וזאת בהתאם לפסיקה של בית המשפט העליון ב- בר"ע 1944/00.

"כדי לפגוע בזכותו החוקתית של אדם לצאת מישראל ללא סייג וללא תנאי, יש צורך בנימוקים של ממש".

בהתאם לפסק דין זה, קיימים מצבים בהם בית המשפט או רשם ההוצאה לפועל מנוע מלהוציא צו עיכוב יציאה מן הארץ כנגד אדם וכך גם חוק ההוצאה לפועל קבע בסעיף 14(א) כי אין להוציא צו שכזה במידה והחייב עומד בצו תשלומים שהושטו עליו.

האם חייב יכול בתקופת עיכוב יציאתו מן הארץ לצאת לחו"ל?

מטעמים מיוחדים ומוצדקים ניתן להסיר לתקופה מוגבלת צו עיכוב יציאה מהארץ, לדוגמא לצורך ביקור משפחתי, נסיעה לצורכי עבודה או טיפול רפואי וכדו' ניתן להסיר את צו העיכוב ובלבד ששני ערבים שאין להם חובות, עובדים ומשתכרים מוכנים לשמש כערבים למלוא החובות של החייב בתקופה שבה שוהה החייב בחו"ל.

בתקופה בה יוצא החייב לחו"ל יוטל על הערבים, במקום על החייב, צו עיכוב יציאה מהארץ. על הערבים ניתן לקבל מראש ההוצאה לפועל אישור חריג ליציאה מהארץ לתקופה מוגבלת, וזאת לצורך ביקור משפחתי, טיפול רפואי ו/או טעמים מוצדקים אחרים.

צו עיכוב יציאה מהארץ כתנאי להליך שמופעל כנגד החייב

במסגרת הליך חדלת הפירעון מוטל על חייב/ יחיד צו עיכוב יציאה מהארץ. וכך נקבע בסעיף 284 לחוק חדלת פרעון:

"בית המשפט רשאי לצוות על עיכוב יציאתו מהארץ של חייב שמתנהלים לגביו הליכי חדלות פירעון, ואם הוא תאגיד – של חבר התאגיד או מי שהיה נושא משרה בו, לתקופה שיקבע, אם היה לבית המשפט יסוד סביר להניח כי אותו אדם עומד לצאת מהארץ וכי יציאתו עלולה לסכל את פירעון החובות של החייב או לפגוע פגיעה ממשית בחקירת מצבו הכלכלי של החייב והנסיבות שהובילו למצבו"

"הוגשה בקשת איחוד (תיקים), יורה ראש ההוצאה לפועל בצו על עיכוב יציאתו של החייב מן הארץ". כיצד ניתן לבטל צו עיכוב יציאה מהארץ?

כיצד ניתן לבטל צו עיכוב יציאה מהארץ?

על מי שרוצה לבטל צו עיכוב יציאה מהארץ שהוטל עליו, להגיש בקשה מתאימה לערכאה העוסקת בהליך חדלת הפרעון. בבקשה זאת יש לפרט מדוע הוא מבקש כי צו עיכוב יציאה מהארץ שהוצא כנגדו יוסר. על הבקשה להיות מנוקמת מדוע יציאתו מישראל לא תסכל את פירעון החוב לנושים. לבקשה נדרש להמציא ערבים הנערבים במלוא סכום החוב, ערבים עם שכר גבוה. הערכאה הדנה בבקשה יכולה לדרוש הבטחות נוספות או ליתן הקלות. לבקשה יש לצרף תצהיר חתום על ידו ומאומת על ידי עורך דין (אימות חתימה).

לייעוץ משפטי או לשאלות בנושא הסרתו של צו עיכוב יציאה מהארץ תוכלו לפנות לאריאלה רוזנטל סודרי חברת עורכי דין ונוטריון בטלפון 04-866-8665, או להשאיר פרטים  בטופס או צור קשר ונחזור אליכם תוך 24 שעות.


יובהר כי האמור במאמר אינו מהווה ייעוץ משפטי פרטני ומקצועי, לא נועד להחליפו, ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם, באשר כל מקרה ונסיבותיו. ייתכן ובמידע וחלו השמטות ו/או טעויות. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד.