תצהירים נוטריוניים

משרד עורכי הדין של עו"ד ונוטריון אריאלה רוזנטל סודרי מעניק תצהירים נוטריונים כחלק ממגוון השירותים הנוטריונים שמעניק המשרד

תצהירים נוטריונייםתצהיר נוטריוני הינו תצהיר מאושר על ידי נוטריון והמאשר כי המצהיר חתם על התצהיר בפני הנוטריון וזאת לאחר שהוזהר כחוק.