צוואה הדדית

צוואה הדדיתמשרד עורך דין אריאלה רוזנטל סודרי, מספק שירותי עורך דין צוואות ומעניק ייעוץ וייצוג משפטי בנושאים: עריכת צוואה, ביטול צוואה, עריכת צוואה הדדית, התנגדות לצוואה, הסתלקות מצוואה ועוד.

באם הנכם מעוניינים בייעוץ וייצוג משפטי לצורך עריכת צוואה הדדית
מלאו את הפרטים בטופס צור קשר – מענה מובטח תוך 24 שעות

או בטלפון 04-866-8665.

מהי צוואה הדדית?

על פי החוק הישראלי צוואה היא מעשה אישי ואין לאפשר לאדם אחר כל השפעה או התערבות בניסוחה של הצוואה הן במישרין והן בעקיפין, ובמיוחד חלה הוראה זאת על נהני הצוואה.

הסתמכות צוואות הדדיות

בתאריך 1.8.2005 נכנס לתוקף תיקון סעיף 8א' לחוק הירושה, תשכ"ה-1965, אשר שינה במקצת את החוק הקיים. בהתאם לסעיף החדש רשאים בני זוג לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר.

ממועד זה הכיר החוק בישראל את האינטרס שיש לשני בני זוג בנוגע לצוואת בן זוגם ויצר זיקה בין שתי הצוואות.

הזוכה עפ"י צוואה הדדית יכול להיות בן הזוג או גורם שלישי.

איך עורכים צוואה הדדית?

ניתן לערוך צוואה הדדית בשני אופניים: במסמך אחד בו מעוגנים שתי הצוואות, או בשני מסמכים נפרדים.

במקרה שמדובר בשני מסמכים נפרדים כדאי לציין כי מדובר בצוואה הדדית של בני הזוג כדי שיהיה ברור מעבר לכל ספק כי בכוונת המצווים להחיל את סעיף 8א' לחוק הירושה.

איך מבטלים צוואה הדדית?

בהתאם לחוק לביטול צוואה הדדית, לצוואה הדדית לא יהיה תוקף, אלא אם כן יתקיים אחד מאלה:

1. במקרה ששני בני הזוג בחיים – כאשר שני בני הזוג בחיים מי שמבקש לבטל את הצוואה ההדדית, חייב למסור לבן הזוג האחר הודעה בכתב. כאשר נמסרה הודעה, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים.

2. במקרה שאחד מבני הזוג הלך לעולמו וכל עוד שלא חולק העיזבון – בן הזוג הנותר בחיים רשאי לבטל את צוואתו, רק במקרה והוא מסתלק מהצוואה שלא לטובתו. ההסתלקות מהצוואה חייבת להיעשות לטובת ילדיו או לטובת אחיו של המוריש. ההסתלקות מהצוואה היא מכל מנה או מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל על פי הצוואה ההדדית של המצווה שהלך לעולמו.

3. לאחר חלוקת העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו "ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון". באם השבה בעין לא ניתנת או שהינה בלתי סבירה, ישיב בן הזוג את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש.

יש לדעת כי ביטול צוואה הדדית לאחר המוות ניתן רק במקרה ואין הוראה אחרת בצוואה.
הוראה השוללת בחיי שני בני הזוג לבטל את הצוואה ההדדית היא לא חוקית ואין לה תוקף, אלא בתנאי שיתקיים אחת משלושת הסעיפים הנ"ל.

באם הנכם מעוניינים בייעוץ וייצוג משפטי לצורך עריכת צוואה הדדית
מלאו את הפרטים בטופס צור קשר – מענה מובטח תוך 24 שעות
או בטלפון 04-8668665.

מהו תוקפן המשפטי של צוואות הדדיות שנערכו על ידי בני זוג לפני שנת 2005?

על צוואות הדדיות אלו חלות הוראות הפסיקה שבין היתר קבעו את עיקרון ההסתמכות לעניין האופן בו צוואות הדדיות אלו נוסחו על ידי המנוחים. האם היה ניתן במועד זה להגביל את חופש השינוי? כל מקרה של צוואה שכזו נבחן לגופו לפי הניסוח בו בחרו בני הזוג לנסח את צוואתם.

לא ניתן לקבוע חד משמעית לגבי צוואות שנוסחו לפני כניסתו לתוקף של החוק, כיוון שניתן לבטל ו/או לשנות צוואות מסוג זה. לדוגמא לאחר שבן הזוג האחר הלך לעולמו, במקרה זה צריך להפעיל את עיקרון ההסתמכות.

במקרים בהם קיימת צוואה הדדית וזאת שונתה על ידי אחד מבני הזוג, חשוב להתייעץ ולבחון האם מדובר בצוואה אותה ניתן יהיה לתקוף או שצריך להגן עליה.
התנגדות לצוואה הדדית

משרדינו עוסק בהתנגדויות ומייצג תובעים ונתבעים, באם הוגשה נגדכם התנגדות לצוואה ואתם נמנים על יורשי המנוח, משרדינו יספק לכם את ההגנה הראויה.

לייעוץ וייצוג משפטי צרו אתנו קשר בטופס צור קשר באתר מענה מובטח תוך 24 שעות או בטלפון 04-866-8665.

במקרים רבים אשר מגיעים לבית המשפט, אנו נתקלים בתופעה של התערבות של צד שלישי הנעשית בתום לב. למשל קרוב משפחה שסעד את המנוח בערוב ימיו וטיפל בו במסירות, ולאחר מות המצווה מצא עצמו קרוב המשפחה נמנה בין נהני הירושה. התערבות בתום לב שכזו הינה מהווה גורם לנקיטת התנגדות לצוואה, שעלולה להביא את בית המשפט לפסילה ואף לביטול הצוואה. עם זאת, המציאות לא חייבת להיות בהכרח שונה. כלומר, ייתכן כי כוונתו המקורית של המצווה, הייתה מלכתחילה להוריש את הונו לאותו קרוב משפחה וזאת גם אילו לא היה סועד אותו, ובצירוף מקרים, קרוב המשפחה בטוב לב פעולותיו יצר מצג שכביכול, פעולותיו האחרונות הן אילו שהעניקו לו את הזכות להימנות בין נהני הירושה, ולא אישיותו.

חשוב לציין כי בית המשפט ער לעניין, ולמצבים של "התערבות בתום לב". ובמקרים מסוימים ובהתאם לנסיבות, בית המשפט משתכנע שההתערבות נעשתה בתום לב, ובעקבות כך מעניק מתן תוקף משפטי להוראת הצוואה.

אין ספק כי החוק בנושא צוואות הדדיות הוא מנוגד לעיקרון "החופש לצוות" ויצר שורה של בעיות שחלקן רק הגיעו לפתחו של ביהמ"ש (עקרון חופש לצוות מגדיר כי זכותו של המצווה לבטל או לערוך את הצוואה בכל עת, צוואה הדדית מבטלת את זכותו של המצווה לבצע את פעולות אלו ובכך סעיף 8א' לחוק הירושה מתנגש עם עקרון "החופש לצוות").

בעיות שעלולות להיווצר כתוצאה מצוואה הדדית

בני זוג ערכו כל אחד צוואה הדדית בהם העניקו אחד לשני את מלוא רכושם ולאחר ששניהם ילכו לעולמם יחולק הרכוש שווה בשווה בין שלושת ילדיהם. אחד מבני הזוג הלך לעולמו ונוצר מצב שאחד הילדים מתחיל להתאכזר להורה שנותר. בעקבות זאת מחליט בן הזוג שנותר בחיים לחזור בו מצוואתו ההדדית ומדיר את הילד מצוואתו. האם ניתן לעשות זאת?

האם זה צודק והוגן כי בן הזוג שנותר בחיים יחזיר במקרה זה את כל המנה שקיבל מבן הזוג שהלך לעולמו, הרי ששניהם עמלו ביחד על רכושם?

החוק גם לא קובע באיזה דרך ניתן לבטל צוואה הדדית. האם זה יכול להיעשות גם בעל-פה? במסרון? במייל? איך מתמודדים עם אדם שטוען כי ביטל את צוואתו עוד בהיותם שני בני הזוג בחיים.

סעיף 8א' לחוק הירושה, תשכ"ה-1965:

" 8א. (א) בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר; צוואות כאמור יכולות להיעשות בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי, בין בשני מסמכים שנערכו באותה עת ובין במסמך אחד (בסעיף זה – צוואות הדדיות).

(ב) לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם כן יתקיים אחד מאלה:

(1) בחייהם של שני בני הזוג – המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני; נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים;

(2) לאחר מות אחד מבני הזוג –

(א) כל עוד לא חולק העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת;

(ב) לאחר חלוקת העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה – ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש;

משרד עורך דין אריאלה רוזנטל סודרי הינו משרד בוטיק בחיפה המתמחה בנושא הרחב של צוואות, ירושות ועוד.
אם הנכם זקוקים לעורך דין ירושה וצוואות, אנו נשמח להעניק לכם סיוע וייצוג משפטי, ולעזור לכם להתמודד מול מערכת הצדק הישראלית ברדיפה אחר המגיע לכם.
לפרטים נוספים, מלאו את הפרטים בטופס צור קשר – מענה מובטח תוך 24 שעות או התקשרו אלינו

טלפון 04-866-8665, ונשמח לסייע.

_____________________________________

יובהר כי האמור במאמר אינו מהווה ייעוץ משפטי פרטני ומקצועי, לא נועד להחליפו, ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם, באשר כל מקרה ונסיבותיו. ייתכן ובמידע חלו השמטות ו/או טעויות. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד.