מהם היתרונות והחסרונות של הליך פשיטת הרגל?

שאלה זו: מהם היתרונות והחסרונות בהליך פשיטת הרגל, תוסבר פה באופן מפורט

חייב שהופעלו כנגדו הליכים בלשכת ההוצאה לפועל עיקולים על המשכורת, הגבלת רשיון הנהיגה, פקודת מאסר ועוד וחייב אשר משלם מזה שנים תשלומים חודשיים ולמרות זאת חובותיו גדלים משנה לשנה עד כדי כך שאין לו כל סיכוי לסיים אי פעם את חובותיו, הפיתרון לסיום הסבל שלו הינו הגשת בקשה לפשיטת רגל. בעזרת הליך זה נפסק המרדף של הנושים אחרי החייב.

הבקשה לפשיטת רגל מוגשת לכונס הנכסים באזור המגורים של החייב וכן לבית המשפט המחוזי ולאחר שכונס הנכסים נותן את תגובתו לעניין הבקשה וקובע תשלומים חודשיים לפי יכולתו של החייב לקופת הכינוס, נותן בית המשפט המחוזי החלטה לצו כינוס של כל נכסי החייב, מורה על הפסקת כל הליכי ההוצאה לפועל וכל ההליכים המשפטיים המתנהלים כנגד החייב ומורה על תשלום סכום קבוע לקופת כונס הנכסים הרשמי.

במהלך הליך זה ועד לקיום הדיון בדבר הכרזת החייב כפושט רגל, חייב החייב לעמוד בתשלומים החודשיים שנקבעו וכן לדווח כל חודשיים בדבר הכנסותיו והוצאותיו וזאת כתנאי שההליך כנגדו לא יבוטל והוא יוחזר להוצאה לפועל.

במסגרת הליך זה על החייב לפעול בתום לב ולא להסתיר את רכוש מנושיו. חייב אשר הבריח את רכושו בסמוך לכניסתו להליך זה וקריסתו הכלכלית, לא יוכל ליהנות מההגנה שהליך פשיטת הרגל מעניק לו.

הליך פשיטת הרגל הוא הליך ארוך שבמסגרתו חיי החייב בפיקוח של כונס הנכסים הרשמי והנאמן שמונה לו.

כמו כן חלים על החייב הגבלות שונות ונוקשות וביניהם עיכוב יציאה מן הארץ, איסור בשימוש בשיקים וכרטיסי אשראי, הגבלות של בנק ישראל ואי צבירת חובות חדשים בתקופת כל ההליך.

בסופו של דבר על החייב להציע לנושיו הסדר כספי, הסדר שנמוך בהרבה מהתשלום אותו היה אמור החייב לשלם באם היה פורע את מלוא החוב לנושיו בתשלומים חודשיים במסגרת הליך ההוצאה לפועל וזאת גם בעקבות פקודת פשיטת הרגל שקובעת כי הריבית עומדת על 3% בלבד, לעומת הריבית לפי החוק של 4% או הריבית הגבוהה במיוחד שמתווספת לתיק ההוצאה לפועל באם מדובר בנושא שהינו בנק.