הגשת התנגדות בלשכת ההוצאה לפועל

כיצד ניתן להגיש התנגדות בלשכת ההוצאה לפועל?

מדריך קצר, ממוקד וממצה

חייב בלשכת ההוצאה לפועל, אשר מקבל בדואר רשום או באמצעות שליח מסמך המכונה "אזהרה", רשאי באם לא רואה צדק בהגשת השטר או השיק לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל, להגיש תוך 20 ימים מיום שקיבל לידו את ה"אזהרה", התנגדות לביצוע השטר או השיק.
ההתנגדות אותה מגיש החייב, אשר חייבת להיות מלווה בתצהיר חתום של החייב ומאומת על ידי עורך דין, מהווה למעשה כתב ההגנה של החייב.
על החייב להסביר בתצהירו את טענותיו ולצרף אליו ראיות התומכות בהן.

את בקשתו להתנגדות מגיש החייב ללשכת ההוצאה לפועל בה מתנהל התיק. בקשתו מועברת לדיון בפני רשם בית משפט השלום ולמעשה תידון כמו בקשת רשות להתגונן בהליך של סדר דין מקוצר. באם ישתכנע הרשם וייתן לחייב רשות להתגונן, יועבר הדיון לפסים של הליך רגיל בפני שופט בבית משפט השלום.

יובהר כי האמור במאמר אינו מהווה ייעוץ משפטי פרטני ומקצועי, לא נועד להחליפו, ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם, באשר כל מקרה ונסיבותיו. ייתכן ובמידע חלו השמטות ו/או טעויות. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד.