אישור נוכחות עריכת מצאי

משרד עורכי הדין של עו"ד ונוטריון אריאלה רוזנטל סודרי מעניק אישור נוכחות עריכת מצאי

מסמך זה מאשר כי רשימת מצאי (מלאי) הינה נכונה ומלאה.

האישור הנוטריוני נדרש מן המבוטח על ידי חברת הביטוח שמבקשת לדעת איזו סחורה נפגעה ואיזו סחורה נותרה לאחר אירוע המוגדר בפוליסת הביטוח כאירוע ביטוחי וזאת לדוגמא במקרה של שריפה או גניבה אצל המבוטח וזאת כתנאי לפיצוי המבוטח.