אישור אפוסטיל

משרד עורכי הדין של עו"ד ונוטריון אריאלה רוזנטל סודרי מעניק אישור אפוסטיל בין יתר האישורים הנוטריונים שהוא מעניק.

אישור האפוסטיל מאשר כי התעודה שהונפקה על ידי אחת מרשויות המדינה הינה תעודה רשמית, מקורית והונפקה על ידי הרשות המוסמכת לכך. האפוסטיל מאשר בין היתר את סמכות הנוטריון לאשר מסמכים נוטריוניים. האפוסטיל מאמת את חתימת הנוטריון על גבי המסמך ומאשר כי הנוטריון החתום על המסמך הוא אכן נוטריון על פי דיני מדינת ישראל שהנפיקה את האפוסטיל. אישור האפוסטיל נותן תוקף משפטי למסמכים ציבוריים שונים לרבות אישורים נוטריוניים בנוסף למדינות זרות. התנאי למתן התוקף הינו כי המדינה הזרה חתומה על אמנת האג.

קיימים שני סוגים רלוונטיים של אישורי אפוסטיל:

1. אפוסטיל של משרד המשפטים

במקרה זה מאשר משרד המשפטים כי הנוטריון החתום על גבי האישור הנוטריוני הינו נוטריון המוכר על ידי משרד המשפטים וכי חתימתו של הנוטריון הינה אוטנטית.

2. אפוסטיל של משרד החוץ

אישור זה ניתן על ידי הענף לאימות מסמכים ציבוריים של החטיבה הקונסולרית במשרד החוץ וזאת על גבי מסמך רשמי של המדינה.