מדיניות הפרטיות ושימוש בתכני האתר

מדיניות הפרטיות

האתר מתייחס בכבוד לפרטיות הגולשים/המשתמשים באתר המופעל תחת הדומיין www.ars-law.co.il (להלן:"האתר") ומגביל את השימוש במידע אשר מתקבל באמצעות האתר. התנאים המפורטים להלן, מסבירים מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר, האופן שבו נעשה שימוש במידע, הנמסר במסגרת האתר על-ידי המשתמשים או נאסף בעת השימוש באתר.

מסירת פרטים אישיים

עם יצירת הקשר, יידרשו המשתמשים באתר למסור מידע אישי לרבות שם ופרטי התקשרות (טלפון, כתובת דואר אלקטרוני). אי מילוי הפרטים הנדרשים בשדות הרלבנטיים בטופס הפניה, אשר יסומנו בהדגשה, לא יאפשר את משלוח טופס הפנייה לעורכת הדין אריאלה רוזנטל סודרי.

השימוש במידע המופיע באתר במאמרים, תשובות לשאלות או כל תוכן אחר

יובהר כי האמור במאמר/תשובה לשאלה או כל תוכן אחר באתר אינו מהווה ייעוץ משפטי פרטני ומקצועי, לא נועד להחליפו, ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם, באשר כל מקרה ונסיבותיו. ייתכן ובמידע חלו השמטות ו/או טעויות. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד.

Cookies

במסגרת פעילות האתר, ייתכן ונעשה שימוש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, וכן לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן יוצר לפי פקודה ממחשבי תוכנת האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר הדפדפן ייסגר ואחרות ישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשב הגולש. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר הגולש, משך ההשהיה באתר, המקום ממנו הגיע הגולש אל האתר ועוד. המידע ב- Cookies הינו חסוי והנהלת האתר נוקטת בכללי זהירות מקובלים באמצעות ספקי המחשוב שלה, על מנת להבטיח שהמידע שהתקבל באתר לא יגיע לצד ג', אולם אין באפשרותה להתחייב או להבטיח כי הדבר לא יקרה, ובמקרה כזה לא תהיה להנהלת האתר כל אחריות בנדון. יש לציין כי קיימת אפשרות להימנע מקבלת עוגיות על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן במחשב. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. ניתן למחוק את העוגיות במחשבך בכל עת.

אבטחת מידע

האתר פועל ליישום מערכות אבטחת מידע באמצעות ספקי המחשוב שלו. מערכות אלו אומנם מצמצמות את הסיכוי לחדירה לא מורשית לאתר ו/או למחשבי האתר אולם אין הם מהווים חסימה מוחלטת לחלוטין. מסיבה זו, אין באפשרותו של האתר להתחייב בפני הגולש כי השימוש באתר יהיה חסין באופן מלא ומוחלט מפני חדירה ו/או גישה בלתי חוקית ובלתי מורשית למידע המאוחסן בשרתי האתר.

כללי

הנהלת האתר ועוד שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להתאים את הוראות מדיניות הפרטיות מעת לעת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. לבתי המשפט המוסמכים בעיר חיפה סמכות בלעדית וייחודית לדון בכל סכסוך כנגד הנהלת האתר בקשר למדיניות זו ו/או הנובע ממנה.