תקנות הירושה, תשנ"ח-1998

בתקנות הירושה מוסדרות המרשם הארצי, נוהלים הקשורים למרשם, כמו בירור ועיון, נושא עשיית והפקדת צוואה אצל הרשם לענייני ירושה, אופן הגשת בקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה ועוד
נוהל הסתלקות מירושות וכללים נוספים הקשורים לירושות ולעזבונות כולל אופן מינוי מנהל עיזבון ושכרו. כמו כן מתייחסות התקנות גם לאופן הגשת ערעור על החלטת הרשם לענייני ירושה.

לצפייה בנוסח המלא של חוק הירושה