מהו תפקידו של הנוטריון

מאמר קצר אך ממצה על מגוון התפקידים של הנוטריון

בהתאם לסעיף 7 לחוק הנוטריונים, מוסמך נוטריון לבצע את הפעולות המפורטות בחוק.

חשוב לציין כי זוהי רשימה סגורה של הסמכויות של הנוטריון וכל הוספה נוספת היא רק באמצעות חקיקה בלבד.

 • אימות חתימה על מסמך
 • אישור שהחתום במסמך, בשם זולתו, היה מוסמך לכך במקרים של פעולה בשם חברה.
 • אישור נכונות העתק של מסמך.
 • אישור נכונות תרגום של מסמך
 • קבלה ואישור תצהיר והצהרה אחרת.
 • אישור שאדם פלוני חי
 • אישור נכונותה של רשימת מצאי
 • עריכת העדה של מסמך סחיר
 • לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי הנוטריון דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר.
 • אימות הסכם ממון בין בני זוג אשר נחתם טרם הנישואין .
 • להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר.
 • אישור עשיית צוואה כרשות

יובהר כי האמור במאמר אינו מהווה ייעוץ משפטי פרטני ומקצועי, לא נועד להחליפו, ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם, באשר כל מקרה ונסיבותיו. ייתכן ובמידע חלו השמטות ו/או טעויות. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד.