"מתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים" בלשכת ההוצאה לפועל

מתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים"מתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים" בלשכת ההוצאה לפועל. הליך זה מיועד למי שהינו "חייב מוגבל באמצעים" בלשכת ההוצאה לפועל . תיקון מס' 47 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז- 1967 נכנס ביום 6.9.2015. התיקון הינו זמני וחל לתקופה של שלוש שנים (הוראת שעה עד ליום 5.9.2018).

מסלול ייחודי זה מיועד לחייבים שהוכרזו כ"חייבים מוגבלים באמצעים" במסגרת לשכת ההוצאה לפועל. רק מי שעומד בתנאי הסף המפורטים בחוק זכאי להגיש בקשה להפטר ולזכות במחיקת חובות בהוצאה לפועל וחובות שאינם במערכת ההוצאה לפועל .

זהירות לא כל החובות ניתנים למחיקה ויש לקרוא היטב את החוק וההנחיות אותם הוציאה רשות האכיפה והגבייה. כך לדוגמא לא נכללים בהפטר מזונות משכנתא, חובות לרשויות וקנסות.

המטרה היא לעזור לחייבים שהינם מוגבלים באמצעים והעומדים בצו תשלומים ואין להם נכסים לקבל הפטר מחובותיהם, כדי לאפשר להם לפתוח דף חדש בחייהם ולצאת לדרך חדשה.

התנאים להגשת בקשת מתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים:

 • חייב מוגבל באמצעים מעל 4 שנים ברצף:
  התנאי הוא כי החייב, הוכרז על ידי רשם ההוצאה לפועל כ"חייב מוגבל באמצעים", והיה חייב מוגבל באמצעים לפחות בארבע השנים שקדמו להגשת הבקשה.
 • סכום החובות בהוצאה לפועל הינו עד 800,000 ₪:
  בעת הגשת הבקשה לא עלה סך כל חובותיו של החייב (כולל אלו שלא ניתן לקבל בגינם הפטר) על  סכום של 800,000 ₪. במידה וגובה החוב הכולל יעלה על 800,000 ₪ לא ניתן יהיה לקבל הפטר.
 • עמידת החייב בצו החיוב בתשלומים לפחות ב- 3 שנים האחרונות
 • לחייב אין הליך פעיל של פשיטת רגל:
  לא מתנהל כנגד  החייב הליך פשיטת רגל בבית המשפט המחוזי, לא הוגשה בקשת פשיטת רגל או הסתיים הליך פשיטת רגל ב- 5 השנים שקדמו להגשת הבקשה.
 • לחייב אין נכסים בעלי ערך הניתנים לעיקול, מכירה או מימוש.

רוצים לדעת האם אתם מתאימים להליך זה? הנכם מוזמנים להתקשר בטלפון 04-8668665 לתיאום פגישת ייעוץ עם עו"ד אריאלה רוזנטל סודרי עורך דין פשיטת רגל