ייפוי כחייפוי כח

משרד עורכי דין ונוטריון אריאלה רוזנטל סודרי מעניק מגוון שירותים משפטיים בתחום אישורים לייפוי כוח נוטריוני.

מגוון הנושאים בהם נותן המשרד ייפוי כוח הם:

  • ייפוי כוח לרכישת דירה במשכנתא. במקרה זה הבנק המלווה נותן ללווים ייפוי כוח לטובת הבנק ומורה ללווים להחתימו בפני נוטריון.
  • נסיעה לחו"ל: כאשר אדם צפוי לנסוע תקופה ממושכת לחו"ל, משאיר אחריו הנוסע ייפוי כוח נוטריוני לקרוב משפחה או אדם אחר עליו הוא סומך המאפשר למקבל ייפוי הכוח לעשות בשמו ובמקומו של החותם פעולות מסוימת והכול בהתאם לרצונו של החותם.
  • הצהרה על הסכמים שונים.
  • התחייבויות שונות.

לאימות ייפוי כוח נוטריוני חייגו 04-866-8665, השירות ניתן בזמינות גבוהה לרוב מהיום להיום.

מהו ייפוי כוח נוטריוני ?

סעיף 20 (א) לחוק הנוטריונים, תשל"ו-1976 קובע, כי יפוי כוח כללי ויפוי כוח לביצוע עסקאות במקרקעין המחייבות רישום במרשם המקרקעין, אין להם תוקף, אלא אם ערך אותם נוטריון או אימת את החתימות שעליהם. לסעיף זה יש חריג הקבוע בסעיף 91 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961:

ייפוי כוח לעורך דין

ייפוי-כוח שניתן בישראל לעורך דין לפעול בתחום הפעולות שיש להן קשר לשירות המקצועי שנותן עורך דין ללקוח, לרבות קבלת כספים ודברים אחרים בשביל לקוחו בעניין כזה, שחתימת הלקוח עליו אושרה בכתב על ידי עורך הדין, אינו טעון אישור אחר, על אף האמור בכל דין."

זאת אומרת כאשר לקוח מייפה את כוחו של עורך דין אין צורך במתן אישור נוטריוני.

עבור מה תקף יפוי הכח?

יפוי הכח תקף לכל פעולה שמפורטת בייפוי הכוח והשלוח יכול לבצע אותה במקום השולח, קרי מיופה הכוח.

האם עורך דין יכול להעביר את יפוי הכח שניתן לו לאדם אחר?

עפ"י סעיף 92 לחוק לשכת עורכי הדין אכן ניתן להמחות את יפוי הכח לאדם אחר ובלבד שמדובר בעורך דין והלקוח נתן את הסכמתו.

אז מתי כן יש צורך בייפוי כוח נוטריוני?

אדם המבקש ליפה את כוחו של אדם אחר שאינו עורך דין ומבקש לעשות בשמו ובמקומו פעולה משפטית, עליו לעשות זאת באמצעות יפויי כוח נוטריוני.
בין הצדדים נוצר במקרה זה יחסי שליחות. מי שמייפה את כוחו של אדם אחר הינו השולח ומקבל ייפוי הכוח הינו השלוח.

מהו ייפוי כוח כללי?

ייפוי כוח כללי הוא ייפוי כוח נוטריוני שנערך וחתימת מייפה הכוח אומתה על ידי נוטריון. מיופה הכוח יכול לבצע במקום מייפה הכוח את כל הפעולות המשפטיות שמפורטות ביפויי הכוח הכללי. לרוב ייפוי הכוח הכללי הינו כללי ולא מוגבל לפעולה משפטית קונקרטית.

מתכנן לשהות בחו"ל תקופה ממשוכת, זה הזמן לחתום על יפויי כוח כללי.

באם אדם מתכנתן לשהות בחו"ל תקופה ממושכת זה הזמן להסמיך אדם אחר לבצע בעבורו פעולות משפטיות כאשר יבצר ממיופה הכוח בשל היעדרו לעשות אותם בעצמו.

איך מבטלים ייפוי כוח כללי?

  • מייפה הכוח מבטל אותו בכתב בפני הנוטריון שערך אותו או בפני נוטריון אחר.
  • מוות של מייפה הכוח
  • חוסר כשירות של מייפה הכוח
  • בחלוף 10 שנים, כאשר ייפוי הכוח מאפשר למיופה לרשום פעולה בפנקסי המקרקעין או בכל פנקס אחר המתנהל על פי חוק

ייפוי כוח בלתי חוזר

ייפוי כוח בלתי חוזר ניתן בעיקר בעסקאות מקרקעין. ייפוי כוח זה ניתן במרבית המקרים לעורכי הדין שמייצגים את הצדדים, המוכר והקונה וזאת כדי שאלו ישלימו את העברת הזכויות בנכס משם המוכר לשם הקונה עם מסירת החזקה ותשלום מלוא התמורה. כמו כן דורשים הבנקים אף הם כיום יפויי כח נוטריוני בעת לקיחת משכנתא.

מתכנן לרכוש דירה חדשה או לקחת משכנתא

בעת רכישת דירה חדשה תידרש על ידי עורך הדין המייצג את הקבלן לחתום בעבור עורכי הדין המייצגים בעסקה על ייפוי כוח בלתי חוזר.
גם במקרה של לקיחת משכנתא יש דרישה לחתום על יפוי כוח בלתי חוזר נוטריוני.

האם ניתן להגביל את תוקפו של ייפוי כוח נוטריוני בזמן ?

ייפוי הכוח הבלתי חוזר איננו מוגבל בזמן ומייפה הכוח לא יכול לחזור בו מההתחייבות. ייפוי הכוח הבלתי חוזר תקף גם לאחר פטירת מיפה הכוח ומחייב גם את יורשי המייפה.

משרד עו"ד ונוטריון אריאלה רוזנטל סודרי מעניק שירותי נוטריון בחיפה במשרדנו ברחוב שיבת ציון 38, או במשרדנו ברמת גן/בני ברק בשדרות בן גוריון 1 במגדל ב.ס.ר.

נוטריון במגוון רחב של שפות, לתרגום,  אימות וייפוי כוח נוטריוני חייגו 04-866-8665 או דרך טופס השארת הודעה בצור קשר. מענה מובטח תוך 24 שעות