בתי הדין לביקורת משמורת של שוהים בלתי חוקיים – מידע כללי

בשנת 2012 הוקם בית הדין לביקורת משמורת של מסתננים לפי הוראות סעיף 30ג לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), תשי"ד-1954 שנחקק במסגרת הוראת שעה.

אותם דיינים פועלים גם בבית דין זה ומרבית הכללית חלים גם על בית דין זה.

בית הדין הוקם כדי להתמודד עם גלי מסתננים החודרים לישראל דרך גבול הדרום.

הוראת השעה לחוק למניעת הסתננות נועדה בעיקרה, לאפשר החזקה במשמורת לתקופה העולה על 60 ימים לעומת הקביעה בחוק הכניסה לישראל, תוך קביעת עילות נוקשות יותר לשחרור מהמשמורת.

במרקה של מסתננים הינם העילות לשחרור מסתנן המוחזק במשמורת בערובה:
1. חלפו שלושה חודשים מהמועד שבו הגיש המסתנן בקשה לקבלת אשרה ורישיון לישיבה בישראל לפי חוק הכניסה לישראל, וטרם החל הטיפול בבקשה.
2. חלפו תשעה חודשים מהמועד שבו הגיש המסתנן בקשה כאמור בפסקה (1) וטרם ניתנה החלטה בבקשה.
3. חלפו שלוש שנים מיום תחילת החזקתו של המסתנן במשמורת.

ובנוסף במקרים חריגים:
4. בשל גילו או מצב בריאותו של המסתנן, החזקתו במשמורת עלולה לגרום נזק לבריאותו, ואין דרך אחרת למנוע את הנזק האמור.
5. קיימים טעמים הומניטריים מיוחדים אחרים מהאמור בפסקה (4) המצדיקים את שחרורו של המסתנן בערובה, לרבות אם עקב החזקה במשמורת ייוותר קטין בלא השגחה.
6. המסתנן הוא קטין שאינו מלווה על ידי בן משפחה או אפוטרופוס.

7. שחרורו בערובה של המסתנן יש בו כדי לסייע בהליכי גירושו.
כיום קיימים שני בתי דין לביקורת משמורת :

גבעון (רמלה),

שעות הפעילות: ימים א' עד ה'

בין השעות 8:30 עד 15:00.

טלפון: 08-9256362.

פקס : 08-9253436.

סהרונים – קציעות .

סהרונים (קציעות)

טלפון : 08-6557476.

פלאפון :050-7061607 (במקרים דחופים בלבד).

פקס: 02-6467688


יובהר כי האמור במאמר אינו מהווה ייעוץ משפטי פרטני ומקצועי, לא נועד להחליפו, ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם, באשר כל מקרה ונסיבותיו. ייתכן ובמידע חלו השמטות ו/או טעויות. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד.