שלבי הליך פשיטת הרגל / חדלות פירעון, לפי חוק לחדלת פירעון ולשיקום כלכלי
מי רשאי להגיש בקשה לצו לפתיחת הליכים לגבי יחיד?
להמשך קריאת החוק החדש => לחץ כאן.


הדיון בבקשת פשיטת הרגל

במאמר זה מפורטים הנהלים לדיון בפשיטת הרגל. השאלה מתי מסתיים הליך פשיטת הרגל על ידי החלטת בית המשפט נענית, כמו גם מה זה בכלל צו הפטר

לאחר כשנה לערך ממתן צו הכינוס ולאחר שכונס הנכסים והמנהל המיוחד שחקר את החייב מגישים את חוות דעתם, מתקיים בבית המשפט המחוזי הדיון בבקשת החייב להכריז עליו כפושט רגל. לדיון זה מוזמן החייב, נושיו והכונס הרשמי.

במהלך דיון זה רשאי בית המשפט המחוזי להחליט בפסק דין אחד מאלה:

א. להיעתר לבקשת החייב ולהכריז עליו כפושט רגל

ב. לדחות את בקשתו של החייב באם שוכנע כי החייב פעל בחוסר תום לב וניצל לרעה את הליכי פשיטת הרגל

ג. להכריז על החייב כפושט רגל ולהחליט כי יינתן לו הפטר לאלתר

ד. לדחות את מתן החלטתו באם להכריז על החייב כפושט רגל ולאפשר לחייב להסדיר את חובותיו בפשרה או בהסדר עם נושיו

מתי מסתיים הליך פשיטת הרגל על ידי החלטת בית המשפט?

א. בביטול ההליך בגין ניצול לרעה של ההליך על ידי החייב

ב. בבקשת נושה להכריז על חייב כפושט רגל ובאם התברר כי אין תועלת לנושים

ג. במתן הפטר לבקשת החייב או לבקשת הנאמן ו/או לבקשת כונס הנכסים הרשמי,

ד. אישור הצעת הסדר נושים אותו הציע החייב

מה זה צו הפטר?

צו הפטר פוטר את פושט הרגל מכל חובותיו שהינם בר תביעה בהליך פשיטת רגל.

בהפטר לא נכללים החובות להלן:

א. חוב המגיע לפי התחייבות להימנע מעבירה או חוב המגיע למדינה בשל קנס

ב. חוב או חבות שנוצרו במרמה שפושט הרגל היה שותף לה או שהשיג ויתור עליהם במרמה

ג. חוב מזונות

לחץ כאן להורדת פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980


יובהר כי האמור במאמר אינו מהווה ייעוץ משפטי פרטני ומקצועי, לא נועד להחליפו, ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם, באשר כל מקרה ונסיבותיו. ייתכן ובמידע חלו השמטות ו/או טעויות. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד.